[ad_1]

Aussage : Düzenlenme tarihi 3 Dezember 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl :85593407-156.06[GGM-01]

Thema :Kağıt Ortamda Düzenlenen Transfer
Bildirim Formları

29.11.2018 / 39307922
VERTEILUNG DER PLACE

Interesse: ein) 03.11.2017 günlü ve 29226606 unser nummerierter Artikel.

b) 06.11.2017 günlü ve 29278287 unser nummerierter Artikel.

c) 24.10.2018 günlü ve 38227880 unser nummerierter Artikel.

d) 08.11.2018 günlü ve 38688809 unser nummerierter Artikel.

İlgide kayıtlı yazılar konusu transfer bildirim formları işlemlerine ilişkin bir örneği ilişikte yer alan Türkiye Bankalar Birliğine muhatap 28.11.2018/39291628 tarih/sayılı yazımızla, Bankalarca 3 Dezember 2018 tarihi itibariyle yalnızca elektronik ortamda 23 haneli Belge ID numarası olarak transfer bildirim formu düzenleneceği, kâğıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesine [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum saklı kalmak üzere] son verileceği belirtilmiştir.

Ab diesem Zeitpunkt, düzenlenme tarihi 3 Dezember 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum hariç olmak üzere] gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Minister ein.
Abteilungsleiter

ich: Türkiye Bankalar Birliği’ne muhatap 28.11.2018 günlü ve 39291628 unser nummerierter Artikel.

DISTRIBUTION: Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl :85593407-156.06[GGM-01]

Thema :Transfer Bildirim Formları-Kağıt
Uygulamanın Sonlandırılması

APS- TELEFAX (0212 282 09 46)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K: 13 34340 Etiler İstanbul,Istanbul)

Interesse: ein) 11.04.2017 datiert 3014 Anzahl Typ.

b) 20.04.2017 datiert 24414035 unser nummerierter Artikel.

c) 03.11.2017 datiert 29241739 unser nummerierter Artikel.

d) 01.03.2018 günlü ve 32454467 unser nummerierter Artikel.

İlgide kayıtlı yazılar konusu ve 6 November 2017 tarihinden itibaren gümrük idarelerinde elektronik ortamda işlemlerine geçilen transfer bildirim formları 3 Dezember 2018 tarihi itibariyle yalnızca elektronik ortamda 23 haneli Belge ID numarası olarak düzenlenecek olup kağıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesine [2017/20 sayılı Genelgenin “G. Özellikli Durumlar” başlıklı kısmının birinci maddesinde Serbest bölgelere yapılan ithalatlarla ilgili serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferlerine ilişkin durum saklı kalmak üzere] son verilecektir.

Ab diesem Zeitpunkt, 3 Dezember 2018 tarihi ve bu tarihten sonraki tarihli düzenlenen (Düzenleme tarihi 3 Aralık ve sonrası olan) kağıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmeyeceği ve bu tarihlerden önce yapılmış, 23 haneli Belge ID üretilmemiş transferler için ise veri giriş ekranı/arayüz üzerinden elektronik ortamda transfer bildirim formu düzenlenebileceği hususunda Birliğiniz bünyesinde tüm bankalar ile katılım bankalarına da gerekli bildirimin yapılmasını hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

[ad_2]