[ad_1]

Aussage : 2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğe, Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama başlıklı geçici madde eklenmiştir.

Commerce Ministerium:

ARTIKEL 1 - 18/5/2017 datiert 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (Export: 2017/4)Es ist bereits der folgenden vorläufigen Artikel hinzugefügt.

“Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama

Vorläufiger Artikel 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (drei) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilir.”

ARTIKEL 2 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3 - Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
18/5/2017 30070
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
31/12/2018 30642 (4. wiederholt)

[ad_2]