[ad_1]

Aussage : Belarus (Beyaz Rusya) için Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotalar yürürlükten kaldırıldı.

Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 26/12/1997 datiert 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe ekli EK III’te yer alan “BELARUS (BEYAZ RUSYA)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

ARTIKEL 2 - Aynı Yönetmeliğe ekli EK V ekteki şekilde değiştirilmiştir.

ARTIKEL 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK V
2017 YILINA AİT KOTA MİKTARLARI
(Kategori Tanımları Yönetmeliğin 1A No’lu Ekinde Gösterilmiştir)
Ülke adı Kategori Ölçü Birimi 2017 Kota Seviyesi
Kuzey Kore 1 Ton 13
2 Ton 15
3 Ton 5
4 1000 Anzahl 29
5 1000 Anzahl 12
6 1000 Anzahl 14
7 1000 Anzahl 9
8 1000 Anzahl 13
9 Ton 7
12 1000 çift 129
13 1000 Anzahl 151
14 1000 Anzahl 9
15 1000 Anzahl 11
16 1000 Anzahl 6
17 1000 Anzahl 5
18 Ton 6
19 1000 Anzahl 41
20 Ton 14
21 1000 Anzahl 20
24 1000 Anzahl 26
26 1000 Anzahl 17
27 1000 Anzahl 17
28 1000 Anzahl 29
29 1000 Anzahl 8
31 1000 Anzahl 29
36 Ton 9
37 Ton 36
39 Ton 5
59 Ton 47
61 Ton 5
68 Ton 8
69 1000 Anzahl 18
70 1000 Anzahl 27
73 1000 Anzahl 9
74 1000 Anzahl 13
Kuzey Kore 75 1000 Anzahl 5
(devam) 76 Ton 7
77 Ton 2
78 Ton 12
83 Ton 3
87 Ton 1
109 Ton 2
117 Ton 5
118 Ton 2
142 Ton 2
151 EIN Ton 2
151 B Ton 2
161 Ton 15

[ad_2]