Aussage : 2017/8 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında , 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 yıl süre ile uzatılmasına ve 02.07.2017-01.07.2018 dönemi için 1293 Ton , 02.07.2018-01.07.2019 dönemi için 1331 Ton , 02.07.2019-01.07.2020 dönemi için 1371 ton olarak uygulanmasına karar verilmişitr.

Das Ministerium für Wirtschaft:

Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) dieses Communiqué, 22/4/2017 datiert 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2017/4) ile başlatılan ve 10/5/2004 datiert 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 datiert 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Untersuchung

ARTIKEL 2 - (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Entscheidung

ARTIKEL 3 - (1) Evaluation Board in der Import-Sicherheitsüberwachung, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.İ.P. Warenbeschreibung Kota Miktarı (Ton)
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
2/7/2017 - 1/7/2018 2/7/2018 - 1/7/2019 2/7/2019 - 1/7/2020
3920.20.21.00.19 andere 1.293 1.331 1.371

Kraft

ARTIKEL 4 - (1) dieses Communiqué 2/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Exekutive

ARTIKEL 5 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

Ekleri için tıklayınız.