G.T.İ.P. ARTIKEL NAMEN GÜMRÜKVERGİSİORANI(%) 0101.21.00.00.00 Damızlıklar 0 0101.29.10.00.00 Kesimlik atlar 26,2 0101.29.90.00.00 andere 26,2 0101.30.00.10.00 Damızlıklar 0 0101.30.00.90.00 andere 26,2 0101.90.00.10.00 Damızlıklar 0 0101.90.00.90.00 andere 26,2 0102.21.10.00.00 Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) 0 0102.21.30.00.00 İnekler 0 0102.21.90.00.00 andere 0 0102.29.05.00.00 Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar 26 0102.29.10.00.00 Gewicht 80 kg.ı geçmeyenler 10 0102.29.21.00.00 Kesimlik olanlar 26 0102.29.29.00.00 andere 10 0102.29.41.00.00 Kesimlik olanlar 26 0102.29.49.00.00 andere 10 0102.29.51.00.11 Gewicht 400 kg.ı geçenler 26 0102.29.51.00.19 andere 26 0102.29.59.00.00 andere 10 0102.29.61.00.11 Gewicht 400 kg.ı geçen dişi danalar 26 0102.29.61.00.19 andere 26 0102.29.69.00.00 andere 10 0102.29.91.00.11 Gewicht 400 kg.ı geçen erkek danalar 26 0102.29.91.00.19 andere 26 0102.29.99.00.00 andere 10 0102.31.00.00.00 Damızlıklar 0 0102.39.10.00.00 Evcil türler 135 0102.39.90.00.00 andere 135 0102.90.20.00.00 Damızlıklar 0 0102.90.91.00.00 Evcil türler 135 0102.90.99.00.00 andere 135 0103.10.00.10.00 Evcil damızlıklar 17,5 0103.10.00.90.00 Diğer damızlıklar 17,5 0103.91.10.00.00 Evcil türler 66,9 0103.91.90.00.00 andere 66,9 0103.92.11.00.00 Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar 66,9 0103.92.19.00.00 andere 66,9 0103.92.90.00.00 andere 66,9 0104.10.10.00.00 Damızlıklar 0 0104.10.30.00.00 Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) 40 0104.10.80.00.00 andere 40 0104.20.10.00.00 Damızlıklar 0 0104.20.90.00.13 Oğlaklar 135 0104.20.90.00.14 Evcil olmayan keçiler 135 0104.20.90.00.18 andere 135 0105.11.11.00.00 Damızlık olanlar 0 0105.11.19.00.00 andere 49 0105.11.91.00.00 Damızlık olanlar 0 0105.11.99.00.00 andere 49 0105.12.00.10.11 Hindi civcivi 0 0105.12.00.10.19 andere 0 0105.12.00.90.00 andere 49 0105.13.00.00.11 Damızlık olanlar 0 0105.13.00.00.12 andere 42,8 0105.14.00.00.11 Damızlık olanlar 0 0105.14.00.00.12 andere 42,8 0105.15.00.00.11 Damızlık olanlar 0 0105.15.00.00.12 andere 42,8 0105.94.00.10.00 Damızlık olanlar 0 0105.94.00.90.00 andere 49 0105.99.10.10.00 Damızlık olanlar 0 0105.99.10.90.00 andere 49 0105.99.20.10.00 Damızlık olanlar 0 0105.99.20.90.00 andere 49 0105.99.30.10.00 Damızlık olanlar 0 0105.99.30.90.00 andere 49 0105.99.50.10.00 Damızlık olanlar 0 0105.99.50.90.00 andere 49 0106.11.00.00.00 Maymunlar (Primatlar) 17,5 0106.12.00.00.00 Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) 17,5 0106.13.00.00.00 Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) 17,5 0106.14.10.10.00 Damızlıklar 0 0106.14.10.90.00 andere 17,5 0106.14.90.00.00 andere 2,6 0106.19.00.10.00 Kobaylar, fareler 2,6 0106.19.00.90.00 andere 17,5 0106.20.00.00.11 Süs kaplumbağası (akvaryum için) 17,5 0106.20.00.00.19 andere 17,5 0106.31.00.00.00 Yırtıcı kuşlar 17,5 0106.32.00.00.00 Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil) 17,5 0106.33.00.10.00 Damızlıklar 0 0106.33.00.90.00 andere 17,5 0106.39.10.10.00 Damızlıklar 0 0106.39.10.90.00 andere 17,5 0106.39.80.10.00 Damızlıklar 0 0106.39.80.90.00 andere 17,5 0106.41.00.10.00 Damızlıklar 0 0106.41.00.90.00 andere 4,3 0106.49.00.00.11 Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 0 0106.49.00.00.19 andere 17,5 0106.90.00.10.00 Damızlıklar 0 0106.90.00.90.11 Kurbağalar 17,5 0106.90.00.90.12 Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 0 0106.90.00.90.19 andere 17,5 0201.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 40 0201.20.20.00.00 Quartal Karkasse (gleichmäßig geteilt) 40 0201.20.30.00.00 Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 40 0201.20.50.00.00 Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 40 0201.20.90.00.00 andere 40 0201.30.00.00.00 Kemiksiz 225 0202.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 40 0202.20.10.00.00 Quartal Karkasse (gleichmäßig geteilt) 40 0202.20.30.00.00 Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 40 0202.20.50.00.00 Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) 40 0202.20.90.00.00 andere 40 0202.30.10.00.00 Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.] 225 0202.30.50.00.00 Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri 225 0202.30.90.00.00 andere 225 0203.11.10.00.00 Evcil domuz eti 196,8 0203.11.90.00.00 andere 196,8 0203.12.11.00.00 But ve but parçaları 196,8 0203.12.19.00.00 Kol ve kol parçaları 196,8 0203.12.90.00.00 andere 196,8 0203.19.11.00.00 Ön kısım ve bunların parçaları 196,8 0203.19.13.00.00 Bel kısmı ve bunların parçaları 196,8 0203.19.15.00.00 Karın ve karın parçaları 196,8 0203.19.55.00.00 Kemiksiz 196,8 0203.19.59.00.00 andere 196,8 0203.19.90.00.00 andere 196,8 0203.21.10.00.00 Evcil domuz eti 196,8 0203.21.90.00.00 andere 196,8 0203.22.11.00.00 But ve but parçaları 196,8 0203.22.19.00.00 Kol ve kol parçaları 196,8 0203.22.90.00.00 andere 196,8 0203.29.11.00.00 Ön kısım ve bunların parçaları 196,8 0203.29.13.00.00 Bel kısmı ve bunların parçaları 196,8 0203.29.15.00.00 Karın ve karın parçaları 196,8 0203.29.55.00.00 Kemiksiz 196,8 0203.29.59.00.00 andere 196,8 0203.29.90.00.00 andere 196,8 0204.10.00.00.00 Kuzuların karkas ve yarım karkasları (frisch oder gekühlt) 100 0204.21.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 100 0204.22.10.00.00 Kısa ön çeyrekler 225 0204.22.30.00.00 Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 225 0204.22.50.00.00 But veya yarım but 225 0204.22.90.00.00 andere 225 0204.23.00.00.00 Kemiksiz 225 0204.30.00.00.00 Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) 100 0204.41.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 100 0204.42.10.00.00 Kısa ön çeyrekler 225 0204.42.30.00.00 Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 225 0204.42.50.00.00 But veya yarım but 225 0204.42.90.00.00 andere 225 0204.43.10.00.00 Kuzu eti 225 0204.43.90.00.00 andere 225 0204.50.11.00.00 Karkas ve yarım karkas 225 0204.50.13.00.00 Kısa ön çeyrekler 225 0204.50.15.00.00 Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 225 0204.50.19.00.00 But veya yarım but 225 0204.50.31.00.00 Kemikli parçalar 225 0204.50.39.00.00 Kemiksiz parçalar 225 0204.50.51.00.00 Karkas ve yarım karkas 225 0204.50.53.00.00 Kısa ön çeyrekler 225 0204.50.55.00.00 Fileto veya sağrı (tam veya yarım) 225 0204.50.59.00.00 But veya yarım but 225 0204.50.71.00.00 Kemikli parçalar 225 0204.50.79.00.00 Kemiksiz parçalar 225 0205.00.20.00.11 At eti 196,8 0205.00.20.00.19 Eşek, katır ve bardo etleri 196,8 0205.00.80.00.11 At eti 196,8 0205.00.80.00.19 Eşek, katır ve bardo etleri 196,8 0206.10.10.00.00 Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 196,8 0206.10.95.00.00 Kalın ve ince etek 196,8 0206.10.98.00.00 andere 196,8 0206.21.00.00.00 Diller 196,8 0206.22.00.00.00 Karaciğerler 196,8 0206.29.10.00.00 Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 196,8 0206.29.91.00.00 Kalın ve ince etek 196,8 0206.29.99.00.00 andere 196,8 0206.30.00.00.00 Domuz sakatatı (frisch oder gekühlt) 196,8 0206.41.00.00.00 Karaciğerler 196,8 0206.49.00.00.00 andere 196,8 0206.80.10.00.00 Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 196,8 0206.80.91.00.00 At,eşek,katır ve bardo sakatatı 196,8 0206.80.99.00.11 Koyun ve keçilerin karaciğerleri 196,8 0206.80.99.00.12 Koyun kuyruğu 196,8 0206.80.99.00.19 Koyun ve keçilerin diğer sakatatı 196,8 0206.90.10.00.00 Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar 196,8 0206.90.91.00.00 At,eşek,katır ve bardo sakatatı 196,8 0206.90.99.00.11 Koyun ve keçilerin karaciğerleri 196,8 0206.90.99.00.12 Koyun kuyruğu 196,8 0206.90.99.00.19 Koyun ve keçilerin diğer sakatatı 196,8 0207.11.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83’lük denilen tavuklar 65 0207.11.30.00.00 Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, fakat boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen tavuklar 65 0207.11.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu, yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar 65 0207.12.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış %70’lik denilen tavuklar 65 0207.12.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış %65’lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar 65 0207.13.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.13.20.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.13.30.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.13.40.00.00 Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları 65 0207.13.50.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.13.60.00.00 But ve but parçaları 65 0207.13.70.00.00 andere 65 0207.13.91.00.00 Karaciğerler 45 0207.13.99.00.00 andere 65 0207.14.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.14.20.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.14.30.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.14.40.00.00 Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları 65 0207.14.50.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.14.60.00.00 But ve but parçaları 65 0207.14.70.00.00 andere 65 0207.14.91.00.00 Karaciğerler 39 0207.14.99.00.00 andere 65 0207.24.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80’lik denilen hindiler 65 0207.24.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar 65 0207.25.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış %80’lik denilen hindiler 65 0207.25.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73’lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar 65 0207.26.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.26.20.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.26.30.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.26.40.00.00 Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları 65 0207.26.50.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.26.60.00.00 Butun alt kısmı ve parçaları 65 0207.26.70.00.00 andere 65 0207.26.80.00.00 andere 65 0207.26.91.00.00 Karaciğerler 45 0207.26.99.00.00 andere 65 0207.27.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.27.20.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.27.30.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.27.40.00.00 Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları 65 0207.27.50.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.27.60.00.00 Butun alt kısmı ve parçaları 65 0207.27.70.00.00 andere 65 0207.27.80.00.00 andere 65 0207.27.91.00.00 Karaciğerler 39 0207.27.99.00.00 andere 65 0207.41.20.00.00 Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85’lik denilen ördekler 65 0207.41.30.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, boyun yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70’lik denilen ördekler 65 0207.41.80.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, Kopf, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63’lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar 65 0207.42.30.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70’lik denilen ördekler 65 0207.42.80.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63’lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar 65 0207.43.00.00.00 Yağlı karaciğerler (frisch oder gekühlt) 39 0207.44.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.44.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.44.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.44.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0207.44.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.44.61.00.00 But ve but parçaları 65 0207.44.71.00.00 palto denilen kısımlar 65 0207.44.81.00.00 andere 65 0207.44.91.00.00 Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) 45 0207.44.99.00.00 andere 65 0207.45.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.45.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.45.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.45.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0207.45.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.45.61.00.00 But ve but parçaları 65 0207.45.71.00.00 Kaz ve ördeğin “palto” denilen kısımları 65 0207.45.81.00.00 andere 65 0207.45.93.00.00 Yağlı karaciğerler 39 0207.45.95.00.00 andere 39 0207.45.99.00.00 andere 65 0207.51.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar 65 0207.51.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar 65 0207.52.10.00.00 Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82’lik denilen kazlar 65 0207.52.90.00.00 Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, yüreği ve taşlığıalınmış veya alınmamış % 75’lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar 65 0207.53.00.00.00 Yağlı karaciğerler (frisch oder gekühlt) 23,4 0207.54.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.54.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.54.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.54.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0207.54.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.54.61.00.00 But ve but parçaları 65 0207.54.71.00.00 Palto denilen kısımlar 65 0207.54.81.00.00 andere 65 0207.54.91.00.00 Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) 45 0207.54.99.00.00 andere 65 0207.55.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.55.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.55.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.55.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0207.55.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.55.61.00.00 But ve but parçaları 65 0207.55.71.00.00 Palto denilen kısımlar 65 0207.55.81.00.00 andere 65 0207.55.93.00.00 Yağlı karaciğerler 23,4 0207.55.95.00.00 andere 39 0207.55.99.00.00 andere 65 0207.60.05.00.00 Parçalanmamış (frisch, gekühlt oder gefroren) 65 0207.60.10.00.00 Kemiksiz 65 0207.60.21.00.00 Yarım veya çeyrekler 65 0207.60.31.00.00 Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) 65 0207.60.41.00.00 Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları 65 0207.60.51.00.00 Göğüs ve göğüs parçaları 65 0207.60.61.00.00 But ve but parçaları 65 0207.60.81.00.00 andere 65 0207.60.91.00.00 Karaciğerler 45 0207.60.99.00.00 andere 65 0208.10.10.00.00 Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı 157,5 0208.10.90.00.00 andere 157,5 0208.30.00.00.00 Maymunlara (primatlara) ait olanlar 157,5 0208.40.20.00.00 Fok eti 157,5 0208.40.80.00.00 andere 157,5 0208.50.00.00.00 Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) 157,5 0208.60.00.00.00 Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar 157,5 0208.90.10.00.00 Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı 157,5 0208.90.30.00.00 Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç) 157,5 0208.90.60.00.00 Ren geyiği eti 157,5 0208.90.70.00.00 Kurbağa bacağı 157,5 0208.90.98.00.00 andere 157,5 0209.10.11.00.00 Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş 37,1 0209.10.19.00.00 Kurutulmuş veya tütsülenmiş 37,1 0209.10.90.00.00 Domuz yağı (0209.10.11.00 oder 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç) 37,1 0209.90.00.00.00 andere 37,1 0210.11.11.00.00 But ve but parçaları 100 0210.11.19.00.00 Kol ve kol parçaları 100 0210.11.31.00.00 But ve but parçaları 100 0210.11.39.00.00 Kol ve kol parçaları 100 0210.11.90.00.00 andere 100 0210.12.11.00.00 Tuzlanmış veya salamura edilmiş 100 0210.12.19.00.00 Kurutulmuş veya tütsülenmiş 100 0210.12.90.00.00 andere 100 0210.19.10.00.00 Yarım karkas veya dörtte üç ön parça 100 0210.19.20.00.00 Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar 100 0210.19.30.00.00 Ön parçalar ve ön parçaların kısımları 100 0210.19.40.00.00 Bel kısmı ve parçaları 100 0210.19.50.00.00 andere 100 0210.19.60.00.00 Ön kısmı ve parçaları 100 0210.19.70.00.00 Bel kısmı ve parçaları 100 0210.19.81.00.00 Kemiksiz 100 0210.19.89.00.00 andere 100 0210.19.90.00.00 andere 100 0210.20.10.00.00 Kemikli 100 0210.20.90.00.00 Kemiksiz 100 0210.91.00.00.00 Maymunlara (primatlara) ait olanlar 100 0210.92.10.00.00 Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar 100 0210.92.91.00.00 Etler 100 0210.92.92.00.00 Sakatat 100 0210.92.99.00.00 Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri 100 0210.93.00.00.00 Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) ait olanlar 100 0210.99.10.00.00 At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş) 100 0210.99.21.00.00 Kemikli 100 0210.99.29.00.00 Kemiksiz 100 0210.99.31.00.00 Ren geyiği eti 100 0210.99.39.00.00 andere 100 0210.99.41.00.00 Karaciğerler 100 0210.99.49.00.00 andere 100 0210.99.51.00.00 Kalın ve ince etek 100 0210.99.59.00.00 andere 100 0210.99.71.10.00 Kaz karaciğeri 23,6 0210.99.71.20.00 Ördek karaciğeri 100 0210.99.79.00.00 andere 100 0210.99.85.00.00 andere 100 0210.99.90.00.00 Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları 100 0401.10.10.00.00 Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 131,2 0401.10.90.00.00 andere 131,2 0401.20.11.00.00 Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 131,2 0401.20.19.00.00 andere 131,2 0401.20.91.00.00 Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 131,2 0401.20.99.00.00 andere 131,2 0401.40.10.00.11 Süt 131,2 0401.40.10.00.12 Krema 131,2 0401.40.90.00.11 Süt 131,2 0401.40.90.00.12 Krema 131,2 0401.50.11.00.00 Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 131,2 0401.50.19.00.00 andere 131,2 0401.50.31.00.00 Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 131,2 0401.50.39.00.00 andere 131,2 0401.50.91.00.00 Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 131,2 0401.50.99.00.00 andere 131,2 0402.10.11.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.10.19.00.00 andere 180 0402.10.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.10.99.00.00 andere 180 0402.21.11.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.21.18.00.00 andere 180 0402.21.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.21.99.00.00 andere 180 0402.29.11.00.00 Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 10’u geçen özel sütler 180 0402.29.15.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.29.19.00.00 andere 180 0402.29.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.29.99.00.00 andere 180 0402.91.10.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8′ i geçmeyenler 180 0402.91.30.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8′ i geçen fakat % 10′ u geçmeyenler 180 0402.91.51.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.91.59.00.00 andere 180 0402.91.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.91.99.00.00 andere 180 0402.99.10.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5′ i geçmeyenler 180 0402.99.31.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.99.39.00.00 andere 180 0402.99.91.00.00 Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0402.99.99.00.00 andere 180 0403.10.11.00.11 Yoğurt 148,7 0403.10.11.00.12 Ayran 148,7 0403.10.13.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3′ ü geçen fakat % 6′ yı geçmeyenler 148,7 0403.10.19.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6′ yı geçenler 148,7 0403.10.31.00.11 Yoğurt 148,7 0403.10.31.00.12 Ayran 148,7 0403.10.33.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3′ ü geçen fakat % 6′ yı geçmeyenler 148,7 0403.10.39.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6′ yı geçenler 148,7 0403.90.11.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 148,7 0403.90.13.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 148,7 0403.90.19.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 148,7 0403.90.31.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 148,7 0403.90.33.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 148,7 0403.90.39.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 148,7 0403.90.51.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3′ ü geçmeyenler 148,7 0403.90.53.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3′ ü geçen fakat % 6′ yı geçmeyenler 148,7 0403.90.59.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6′ yı geçenler 148,7 0403.90.61.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3′ ü geçmeyenler 148,7 0403.90.63.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3′ ü geçen fakat % 6′ yı geçmeyenler 148,7 0403.90.69.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6′ yı geçenler 148,7 0404.10.02.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.10.04.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.10.06.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.10.12.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.10.14.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.10.16.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.10.26.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.10.28.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.10.32.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.10.34.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.10.36.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.10.38.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.10.48.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.10.52.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.10.54.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.10.56.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.10.58.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.10.62.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.10.72.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.10.74.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.10.76.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.10.78.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.10.82.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.10.84.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.90.21.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 58,6 0404.90.23.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.90.29.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0404.90.81.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçmeyenler 58,6 0404.90.83.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5′ i geçen fakat % 27′ yi geçmeyenler 58,6 0404.90.89.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27′ yi geçenler 58,6 0405.10.11.00.00 Net muhteviyatı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 180 0405.10.19.00.00 andere 180 0405.10.30.00.00 Rekombine tereyağı 180 0405.10.50.00.00 Peynir altı suyundan elde edilen tereyağı 180 0405.10.90.00.00 andere 180 0405.20.90.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75′ den fazla fakat %80′ den az olanlar 140 0405.90.10.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %99,3 veya daha fazla ve içerdiği su miktarı ağırlık itibariyle %0,5′ i geçmeyenler 140 0405.90.90.00.00 andere 140 0406.10.30.00.00 Mozerella (sıvı içinde olsun olmasın) 140 0406.10.50.00.11 Taze peynir 140 0406.10.50.00.12 Çökelek 140 0406.10.50.00.13 Lor 140 0406.10.50.00.18 andere 140 0406.10.80.00.00 andere 140 0406.20.00.10.00 Gravyer 45 0406.20.00.20.00 Çester, Parmezan, Dutch (Felemenk) ve benzeri peynirler 45 0406.20.00.90.00 andere 140(1) 0406.30.10.00.00 Üretiminde sadece Emmentaler, Gravyer ve Appenzell peynirlerinin kullanıldığı ve Glarus otlu peynirinin (Schabziger) katkı maddesi olarak kullanılabildiği; kuru maddedeki katı yağ oranı ağırlık itibariyle %56′ yı geçmeyen, perakende satılacak hale getirilmiş olanlar 140 0406.30.31.00.00 Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48′ i geçmeyenler 140 0406.30.39.00.00 Kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48′ i geçenler 140 0406.30.90.00.00 İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 36′ yı geçenler 140 0406.40.10.00.00 Rokfor 45 0406.40.50.00.00 Gorgonzola 45 0406.40.90.00.00 andere 45 0406.90.01.00.00 İşleme tabi tutulacak olanlar 140 0406.90.13.00.00 Emmentaler 140 0406.90.15.00.11 Gravyer 45 0406.90.15.00.12 Sbrinz 45 0406.90.17.00.00 Bergkaese, Appenzell 140 0406.90.18.00.00 Fromage Fribourgeois (fribourg peyniri), Vacherin Mont d’or ve téte de Moine 140 0406.90.21.00.00 Çedar 45 0406.90.23.00.00 Edam 140 0406.90.25.00.00 Tilsit 140 0406.90.29.00.00 Kaşkaval 180 0406.90.32.00.11 Tulum peyniri 180 0406.90.32.00.12 Beyaz peynir 180 0406.90.32.00.91 Tulum peyniri 180 0406.90.32.00.92 Beyaz peynir 180 0406.90.35.00.00 Kefalo -Tyri 140 0406.90.37.00.00 Finnland 140 0406.90.39.00.00 Jarlsberg 140 0406.90.50.00.00 Koyun veya manda sütünden yapılan ve salamura içeren kaplarda veya koyun veya keçi derisinden yapılan tulumlar içerisinde bulunanlar 140 0406.90.61.00.00 Grana Padano, Parmigiano Reggiano 140 0406.90.63.00.00 Fiore sardo, pecorino 140 0406.90.69.00.00 andere 140 0406.90.73.00.00 Provolone 140 0406.90.74.00.00 Maasdam 140 0406.90.75.00.00 Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 140 0406.90.76.00.00 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö 140 0406.90.78.00.00 Gouda 140 0406.90.79.00.00 Esrom, İtalıco, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio 140 0406.90.81.00.00 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 140 0406.90.82.00.00 Camembert 140 0406.90.84.00.00 Brie 140 0406.90.85.00.00 Kefalograviera, Kasseri 140 0406.90.86.00.00 Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı %47′ yi geçen fakat % 52′ yi geçmeyenler 140 0406.90.89.00.00 Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı %52′ yi geçen fakat % 62′ yi geçmeyenler 140 0406.90.92.00.00 Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı %62′ yi geçen fakat % 72′ yi geçmeyenler 140 0406.90.93.00.00 Yağsız madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı %72′ yi geçenler 140 0406.90.99.00.11 Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler 45 0406.90.99.00.12 Dil peyniri 140 0406.90.99.00.19 andere 140 0407.11.00.10.00 Damızlık olanlar 0 0407.11.00.90.00 Damızlık olmayanlar 11,3 0407.19.11.10.11 Hindi yumurtası 0 0407.19.11.10.19 andere 0 0407.19.11.90.11 Hindi yumurtası 17,5 0407.19.11.90.19 andere 11,3 0407.19.19.00.11 Damızlık olanlar 0 0407.19.19.00.19 Damızlık olmayanlar 11,3 0407.19.90.10.11 Devekuşu yumurtaları 0 0407.19.90.10.19 andere 0 0407.19.90.90.11 Devekuşu yumurtaları 11,3 0407.19.90.90.19 andere 11,3 0407.21.00.00.00 Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü) 76,5 0407.29.10.00.00 Tavuk (Gallus domesticus türü) haricinde kalan kümes hayvanlarının yumurtaları 76,5 0407.29.90.00.00 andere 76,5 0407.90.10.00.00 Kümes hayvanlarının yumurtaları 76,5 0407.90.90.00.00 andere 76,5 0408.11.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 46,4 0408.11.80.00.00 andere 53,1 0408.19.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 46,4 0408.19.81.00.00 Sıvı halde 53,1 0408.19.89.00.00 Dondurulmuş 53,1 0408.91.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 46,4 0408.91.80.00.00 andere 53,1 0408.99.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar 46,4 0408.99.80.00.00 andere 53,1 0409.00.00.00.11 Petek bal 38,5 0409.00.00.00.12 Süzme bal 38,5 0410.00.00.00.11 Kablumbağa yumurtaları 20,2 0410.00.00.00.12 Salyangoz kabuğu unu 20,2 0410.00.00.00.13 Arı sütü 20,2 0410.00.00.00.19 andere 20,2 0504.00.00.10.11 Kuru buzağı şirdeni 0 0504.00.00.10.19 andere 3,4 0504.00.00.90.10 Bağırsaklar 8,7 0504.00.00.90.30 Kurutulmamış şirdenler 0 0504.00.00.90.90 andere 8,7 0511.10.00.00.00 Sığır spermleri 0 0511.91.90.00.11 Alabalık yumurtası 0 0511.91.90.00.19 andere 0 0511.99.10.00.00 Veterler ve tendonlar; dabaklanmamış derilerin kırpıntı ve benzeri döküntüleri 0 0511.99.85.10.00 İpek böceği yumurtaları 0 0511.99.85.90.11 Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) 17,5 0511.99.85.90.12 Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler 17,5 0511.99.85.90.18 andere 0 0601.10.10.00.00 Sümbül soğanları 5,5 0601.10.20.00.00 Nergis soğanları 5,5 0601.10.30.00.00 Lale soğanları 5,5 0601.10.40.00.00 Glayöl soğanları 5,5 0601.10.90.10.00 Diğer çiçek soğanları 5,5 0601.10.90.90.00 andere 5,5 0601.20.10.00.11 Hindiba bitkisi 5,5 0601.20.10.00.12 Hindiba kökleri 5,5 0601.20.30.00.11 Orkide soğanları 5,5 0601.20.30.00.12 Sümbül soğanları 5,5 0601.20.30.00.13 Nergis soğanları 5,5 0601.20.30.00.14 Lale soğanları 5,5 0601.20.90.10.11 Glayöller 5,5 0601.20.90.10.19 andere 5,5 0601.20.90.90.00 andere 5,5 0602.10.10.00.00 Asma çelikleri, daldırmalar 3,4 0602.10.90.00.00 andere 3,4 0602.20.10.00.00 Asma (aşılı veya köklendirilmiş) 3,4 0602.20.20.00.00 Çıplak kökleriyle birlikte olanlar 3,4 0602.20.30.00.00 Narenciye 3,4 0602.20.80.00.11 Kestane 3,4 0602.20.80.00.12 Fıstık çamı 3,4 0602.20.80.00.19 andere 3,4 0602.30.00.00.00 Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) 3,4 0602.40.00.00.00 Güller (aşılı veya aşısız) 3,4 0602.90.10.00.00 Mantar miselleri 3,4 0602.90.20.00.00 Ananas fidanı 3,4 0602.90.30.00.00 Sebze ve çilek fideleri 3,4 0602.90.41.00.11 Çelikler 3,4 0602.90.41.00.12 Fidanlar 3,4 0602.90.41.00.29 andere 3,4 0602.90.45.00.11 Çelikler 3,4 0602.90.45.00.12 Fidanlar 3,4 0602.90.46.00.00 Çıplak kökleriyle birlikte olanlar 3,4 0602.90.47.00.00 Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar 3,4 0602.90.48.00.00 andere 3,4 0602.90.50.00.00 Diğer açık hava bitkileri 3,4 0602.90.70.00.11 Çelikler 3,4 0602.90.70.00.12 Fidanlar 3,4 0602.90.91.00.00 Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) 19,5 0602.90.99.00.00 andere 19,5 0603.11.00.00.00 Güller 46,8 0603.12.00.00.00 Karanfiller 46,8 0603.13.00.00.00 Orkideler 46,8 0603.14.00.00.00 Krizantemler 46,8 0603.15.00.00.00 Zambaklar (Lilium spp.) 46,8 0603.19.10.00.00 Glayöller 46,8 0603.19.20.00.00 Düğün çiçeği 46,8 0603.19.70.00.00 andere 46,8 0603.90.00.00.00 andere 46,8 0604.20.11.00.00 Ren geyiği likeni 40,9 0604.20.19.00.00 andere 40,9 0604.20.20.00.00 Noel ağaçları 40,9 0604.20.40.00.00 İğne yapraklı ağaçların dalları 40,9 0604.20.90.00.11 Şimşir dalı 40,9 0604.20.90.00.19 andere 40,9 0604.90.11.00.00 Ren geyiği likeni 40,9 0604.90.19.00.00 andere 40,9 0604.90.91.00.00 Sadece kurutulmuş 40,9 0604.90.99.00.00 andere 40,9 0701.10.00.00.00 Tohumluk 16,8(2) 0701.90.10.00.00 Nişasta imalinde kullanılanlar 16,8 0701.90.50.00.00 Taze (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar) 16,8 0701.90.90.00.00 andere 16,8 0702.00.00.00.00 Domates (frisch oder gekühlt) 42,5 0703.10.11.00.00 Arpacık soğanı 43,3 0703.10.19.00.11 Kuru soğan 43,3 0703.10.19.00.12 Taze (yeşil) soğan 43,3 0703.10.90.00.00 Şalotlar 43,3 0703.20.00.00.11 Taze (yeşil) sarımsak 49,5 0703.20.00.00.12 Kuru sarımsak 49,5 0703.90.00.00.11 Pırasa 43,3 0703.90.00.00.12 Soğanımsı sebzeler 43,3 0704.10.00.00.11 Karnabahar 17 0704.10.00.00.12 Brokoli 17 0704.20.00.00.00 Brüksel lahanası 17 0704.90.10.00.11 Beyaz lahana 17 0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana 17 0704.90.90.00.00 andere 17 0705.11.00.00.00 Baş marul 17 0705.19.00.00.00 andere 17 0705.21.00.00.00 Başlı hindiba (Cichorium intybus var. folioeum) 17 0705.29.00.00.00 andere 17 0706.10.00.00.11 Havuçlar 32,2 0706.10.00.00.12 Şalgamlar 32,2 0706.90.10.00.00 Kök kerevizi 32,2 0706.90.30.00.00 Bayır turbu (Cochlearia armoracia) 32,2 0706.90.90.00.00 andere 32,2 0707.00.05.00.00 Hıyarlar 25,9 0707.00.90.00.00 Kornişonlar 25,9 0708.10.00.00.11 Kabuklu 17 0708.10.00.00.12 Kabuksuz 17 0708.20.00.00.11 Fasulye 17 0708.20.00.00.12 Barbunya (kabuklu) 17 0708.20.00.00.13 Barbunya (kabuksuz) 17 0708.90.00.00.11 Kabuklu baklagiller 17 0708.90.00.00.12 Kabuksuz baklagiller 17 0709.20.00.00.00 Kuşkonmazlar 17 0709.30.00.00.00 Patlıcanlar 17 0709.40.00.00.00 Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) 17 0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 17 0709.59.10.00.00 Cüce kız mantarı (Chanterelles) 17 0709.59.30.00.00 Kuzu mantarları 17 0709.59.50.00.00 Yer mantarı (domalan) 17 0709.59.90.00.00 andere 17 0709.60.10.00.11 Sivri biber 17 0709.60.10.00.12 Dolmalık biber 17 0709.60.10.00.13 Çarliston biber 17 0709.60.10.00.14 Kırmızı biber (paprika) 17 0709.60.10.00.19 andere 17 0709.60.91.00.00 Capsicum oleoresin boyaları ve Capsisin imalinde kullanılan Capsicum cinsi biberler 17 0709.60.95.00.00 Rezinoit veya uçucu yağların imalinde kullanılanlar 17 0709.60.99.00.00 andere 17 0709.70.00.00.11 Ispanak 17 0709.70.00.00.12 Yeni Zelanda ıspanağı 17 0709.70.00.00.13 Bahçe ıspanağı ( kara pazı ) 17 0709.91.00.00.00 Enginarlar 17 0709.92.10.00.00 Yağ üretiminde kullanılmayanlar 19,5 0709.92.90.00.00 andere 19,5 0709.93.10.00.00 Dolmalık kabak 17 0709.93.90.00.00 andere 17 0709.99.10.00.00 Salatalık sebzeler, (marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) ohne) 17 0709.99.20.00.00 Pazı ve yaban enginarı 17 0709.99.40.00.00 Kebere 4,3 0709.99.50.00.00 Rezene 17 0709.99.60.00.00 Tatlı mısır 17 0709.99.90.00.11 Bamya 17 0709.99.90.00.12 Semizotu 17 0709.99.90.00.13 Maydanoz 17 0709.99.90.00.14 Asma yaprağı 17 0709.99.90.00.18 andere 17 0710.10.00.00.00 Patates 17 0710.21.00.00.00 Erbsen (Pisum sativum) 17 0710.22.00.00.00 Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) 17 0710.29.00.00.00 andere 17 0710.30.00.00.00 Ispanak, Yeni Zelanda ıspanağı ve orache ıspanağı (bahçe ıspanağı) 17 0710.80.10.00.00 Zeytinler 19,5 0710.80.51.00.00 Tatlı biberler 17 0710.80.59.00.00 andere 17 0710.80.61.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 17 0710.80.69.00.00 andere 17 0710.80.70.00.00 Domatesler 17 0710.80.80.00.00 Enginarlar 17 0710.80.85.00.00 Kuşkonmazlar 17 0710.80.95.00.11 Soğan 17 0710.80.95.00.12 Havuç 17 0710.80.95.00.13 Pırasa 17 0710.80.95.00.14 Karnabahar 17 0710.80.95.00.15 Lahana 17 0710.80.95.00.19 andere 17 0710.90.00.00.00 Sebze karışımları 17 0711.20.10.00.00 Zeytinyağı imalinde kullanılmayanlar 19,5 0711.20.90.00.00 andere 19,5 0711.40.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 31,5 0711.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 31,5 0711.59.00.00.00 andere 31,5 0711.90.10.00.00 Capsicum ve Pimenta cinsi meyvalar (tatlı biberler hariç) 31,5 0711.90.50.00.00 Soğanlar 31,5 0711.90.70.00.00 Kebere 4,3 0711.90.80.00.00 andere 31,5 0711.90.90.00.00 Sebze karışımları 31,5 0712.20.00.00.00 Soğanlar 17(1) 0712.31.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 17 0712.32.00.00.00 Yahudi kulağı (Auricularia spp.) 17 0712.33.00.00.00 Jöle mantarı (Tremella spp.) 17 0712.39.00.00.00 andere 17(1) 0712.90.05.00.00 Patates (kesilmiş veya dilimlenmiş olsun olmasın, fakat başka şekilde hazırlanmamış) 17 0712.90.11.00.00 Tohumluk (melez) 10,2 0712.90.19.00.00 andere 10,2 0712.90.30.00.00 Domates 17 0712.90.50.00.00 Havuç 17 0712.90.90.00.11 Sarımsak 17 0712.90.90.00.12 Pırasa 17 0712.90.90.00.13 Ispanak 17 0712.90.90.00.14 Kuşkonmaz 17 0712.90.90.00.15 Bamya 17 0712.90.90.00.16 Erbsen 17 0712.90.90.00.17 Kabak 17 0712.90.90.00.18 Karnabahar 17 0712.90.90.00.21 Lahana 17 0712.90.90.00.22 Patlıcan 17 0712.90.90.00.29 andere 17(1) 0713.10.10.00.11 Yem bezelyesi 0 0713.10.10.00.19 andere 0 0713.10.90.00.11 Yem bezelyesi 16,8 0713.10.90.00.19 andere 16,8 0713.20.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.20.00.00.19 andere 16,8 0713.31.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.31.00.00.19 andere 16,8 0713.32.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.32.00.00.19 andere 16,8 0713.33.10.00.11 Barbunya 0 0713.33.10.00.19 andere 0 0713.33.90.00.11 Barbunya 16,8 0713.33.90.00.19 andere 16,8 0713.34.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.34.00.00.19 andere 16,8 0713.35.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.35.00.00.19 andere 16,8 0713.39.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.39.00.00.19 andere 16,8 0713.40.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.40.00.00.12 Yeşil mercimek 16,8 0713.40.00.00.13 Kırmızı mercimek 16,8 0713.40.00.00.19 andere 16,8 0713.50.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.50.00.00.19 andere 16,8 0713.60.00.00.11 Tohumluk olanlar 0 0713.60.00.00.12 andere 16,8 0713.90.00.00.13 Tohumluk olanlar 0 0713.90.00.00.19 andere 16,8 0714.10.00.00.11 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli,net muhtevası 28 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya kabuksuz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın) 16,8 0714.10.00.00.19 andere 0 0714.20.10.00.00 Taze, bütün halde (insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli hale getirilmiş) 16,8 0714.20.90.10.00 Dondurulmuş 16,8 0714.20.90.90.00 andere 16,8 0714.30.00.00.00 Hint Patatesi (Dioscorea spp.) 16,8 0714.40.00.00.00 Kulkas Kökü (Taro) (Colocasia spp.) 16,8 0714.50.00.00.00 Yautiya (Xanthosoma spp.) 16,8 0714.90.20.00.11 Ararot 16,8 0714.90.20.00.12 Salep 16,8 0714.90.20.00.19 andere 16,8 0714.90.90.10.00 Dondurulmuş 16,8 0714.90.90.90.00 andere 16,8 0801.11.00.00.00 Kurutulmuş 26,2(3) 0801.12.00.00.00 İç kabuklu (endokarp) 26,2 0801.19.00.00.00 andere 26,2 0801.21.00.00.00 Kabuklu 26,2 0801.22.00.00.00 Kabuksuz 26,2 0801.31.00.00.00 Kabuklu 30 0801.32.00.00.00 Kabuksuz 30 0802.11.10.00.00 Acı bademler 43,2 0802.11.90.00.00 andere 43,2 0802.12.10.00.00 Acı bademler 43,2 0802.12.90.00.00 andere 43,2 0802.21.00.00.00 Kabuklu 43,2 0802.22.00.00.00 Kabuksuz 43,2 0802.31.00.00.00 Kabuklu 43,2 0802.32.00.00.00 Kabuksuz 43,2 0802.41.00.00.00 Kabuklu 37,8 0802.42.00.00.00 Kabuksuz 37,8 0802.51.00.00.00 Kabuklu 43,2 0802.52.00.00.00 Kabuksuz 43,2 0802.61.00.00.00 Kabuklu 37,8 0802.62.00.00.00 Kabuksuz 37,8 0802.70.00.00.00 Kola Cevizi (Cola spp.) 37,8 0802.80.00.00.00 Arek cevizi 37,8 0802.90.10.00.00 Pekan cevizi 37,8 0802.90.50.00.11 Çam fıstığı içi 43,2 0802.90.50.00.12 andere 43,2 0802.90.85.00.00 andere 37,8 0803.10.10.00.00 Taze 127,5 0803.10.90.00.00 Kurutulmuş 127,5 0803.90.10.00.00 Taze 127,5 0803.90.90.00.00 Kurutulmuş 127,5 0804.10.00.00.00 Hurma 0 0804.20.10.00.00 Taze 40,1 0804.20.90.00.11 Ezme 40,1 0804.20.90.00.19 andere 40,1 0804.30.00.00.00 Ananas 51,1 0804.40.00.00.00 Avokado armudu 39,3 0804.50.00.00.11 Mango 39,3 0804.50.00.00.19 andere 39,3 0805.10.22.00.00 Navel (göbekli) portakallar 47,2 0805.10.24.00.00 Beyaz portakallar 47,2 0805.10.28.00.00 andere 47,2 0805.10.80.00.00 andere 47,2 0805.21.10.00.00 Satsuma 47,2 0805.21.90.00.00 andere 47,2 0805.22.00.00.00 Klemantin 47,2 0805.29.00.00.00 andere 47,2 0805.40.00.00.00 Greyfurt (pomelolar dahil) 47,2 0805.50.10.00.00 Limon (Citrus limon, Citrus limonum) 47,2 0805.50.90.00.00 Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 47,2 0805.90.00.00.11 Diğer taze turunçgiller 47,2 0805.90.00.00.12 Diğer kurutulmuş turunçgiller 47,2 0806.10.10.00.00 Sofralık 48 0806.10.90.00.00 andere 48 0806.20.10.00.00 Korint üzümü 48 0806.20.30.00.00 Sultani üzümü 48 0806.20.90.00.00 andere 48 0807.11.00.00.00 Karpuzlar 75,6 0807.19.00.00.00 andere 75,6 0807.20.00.00.00 Papaya 75,6 0808.10.10.00.00 Şaraplık elmalar, yığın halinde, 16 Eylül’den 15 Aralık’a kadar 52,7 0808.10.80.00.11 Golden cinsi 52,7 0808.10.80.00.13 Starking elma 52,7 0808.10.80.00.14 Starkrimson elma 52,7 0808.10.80.00.19 andere 52,7 0808.30.10.00.00 Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos’tan 31 Aralık’a kadar 52,7 0808.30.90.00.00 andere 52,7 0808.40.00.00.00 Ayva 52,7 0809.10.00.00.00 Kayısı (zerdali dahil) 48,8 0809.21.00.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 48,8 0809.29.00.00.00 andere 48,8 0809.30.10.00.00 Nektarinler 48,8 0809.30.90.00.00 andere 48,8 0809.40.05.00.11 Can eriği 48,8 0809.40.05.00.12 Malta eriği (yeni dünya) 48,8 0809.40.05.00.13 Mürdüm eriği 48,8 0809.40.05.00.19 Diğer erikler 48,8 0809.40.90.00.00 Çakal eriği 48,8 0810.10.00.00.00 Çilek 48,8 0810.20.10.00.00 Ahududu 43,7 0810.20.90.00.00 andere 43,7 0810.30.10.00.00 Siyah Frenk üzümü 43,7 0810.30.30.00.00 Kırmızı Frenk üzümü 43,7 0810.30.90.00.00 andere 43,7 0810.40.10.00.00 Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve) 43,7 0810.40.30.00.00 Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus) 43,7 0810.40.50.00.00 İri meyvalı bataklık yaban mersini (Vaccinium macrocarpan) ve bataklık yaban mersini (Vaccinium corymbosum) 43,7 0810.40.90.00.00 andere 43,7 0810.50.00.00.00 Kivi 48,8 0810.60.00.00.00 Durian 43,7 0810.70.00.00.00 Persimmon (Trabzon hurması) 43,7 0810.90.20.00.11 Demirhindi, mahun elması, “lychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi 43,7 0810.90.20.00.12 Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya 43,7 0810.90.75.00.11 Nar 48,8 0810.90.75.00.12 Muşmula 43,7 0810.90.75.00.13 Kuşburnu 43,7 0810.90.75.00.17 andere 43,7 0811.10.11.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 32,3 0811.10.19.00.00 andere 32,3 0811.10.90.00.00 andere 13,4 0811.20.11.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 32,3 0811.20.19.00.00 andere 32,3 0811.20.31.00.00 Ahududu 13,4 0811.20.39.00.00 Siyah Frenk üzümü 13,4 0811.20.51.00.00 Kırmızı Frenk üzümü 13,4 0811.20.59.00.00 Böğürtlen, dut ve loganberrier 13,4 0811.20.90.00.00 andere 13,4 0811.90.11.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 32,3 0811.90.19.00.00 andere 32,3 0811.90.31.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 32,3 0811.90.39.00.00 andere 32,3 0811.90.50.00.00 Adi yaban mersini 13,4 0811.90.70.00.00 Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium türü meyvalar 13,4 0811.90.75.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 13,4 0811.90.80.00.00 andere 13,4 0811.90.85.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 13,4 0811.90.95.00.11 Erik 13,4 0811.90.95.00.12 Kayısı (zerdali dahil) 13,4 0811.90.95.00.13 Şeftali 13,4 0811.90.95.00.14 Elma 13,4 0811.90.95.00.15 Üzüm 13,4 0811.90.95.00.19 andere 13,4 0812.10.00.00.00 Kiraz (vişne dahil) 13,4 0812.90.25.00.00 Kayısı (zerdali dahil) , Portakal 13,4 0812.90.30.00.00 Papaya 13,4 0812.90.40.00.00 Adi yaban mersini 13,4 0812.90.70.00.00 Guava, mango, mangost, demirhindi, mahun elması, ”lychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola, pitahaya ve sert kabuklu tropikal meyveler 13,4 0812.90.98.00.11 Şeftali 13,4 0812.90.98.00.12 Erik 13,4 0812.90.98.00.13 Elma 13,4 0812.90.98.00.14 Turunç 13,4 0812.90.98.00.15 Çilek 13,4 0812.90.98.00.16 Siyah Frenk üzümü 13,4 0812.90.98.00.17 Ahududu 13,4 0812.90.98.00.18 andere 13,4 0813.10.00.00.00 Kayısı (zerdali dahil) 37,8 0813.20.00.00.00 Erik 37,8 0813.30.00.00.00 Elma 37,8 0813.40.10.00.00 Şeftali (nektarinler dahil) 13,4 0813.40.30.00.00 Armut 13,4 0813.40.50.00.00 Papaya 13,4 0813.40.65.00.00 Demir hindi, mahun elması, ”lychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya 13,4 0813.40.95.00.11 Dut 13,4 0813.40.95.00.12 Ayva 13,4 0813.40.95.00.19 andere 13,4 0813.50.12.00.00 Papaya, demirhindi, mahun elması, ”lychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya içerenler 33 0813.50.15.00.00 andere 33 0813.50.19.00.00 Erikli olanlar 33 0813.50.31.10.00 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi içerenler 33 0813.50.31.90.00 andere 33 0813.50.39.00.00 andere 33 0813.50.91.00.00 Erik veya incir içermeyenler 33 0813.50.99.10.00 Hurma, muz, ananas, Avakado armudu, mango, mangost içerenler 33 0813.50.99.90.00 andere 33 0814.00.00.00.00 Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (frisch, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş) 13,6 0901.11.00.00.00 Kafeini alınmamış 11,3 0901.12.00.00.00 Kafeini alınmış 11,3 0901.21.00.00.00 Kafeini alınmamış 11,3 0901.22.00.00.00 Kafeini alınmış 11,3 0901.90.10.00.00 Kahve kabuk ve kapçıkları 11,3 0901.90.90.10.00 Kavrulmamış 11,3 0901.90.90.90.00 Kavrulmuş 11,3 0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) 145 0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 145 0902.30.00.00.00 Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) 145 0902.40.00.00.00 Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar 145 0904.11.00.00.00 Ezilmemiş, öğütülmemiş 20 0904.12.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0904.21.10.00.00 Tatlı biberler 19,5 0904.21.90.00.11 Kırmızı biber 75 0904.21.90.00.12 Yenibahar 20 0904.21.90.00.18 Diğer biberler 75 0904.22.00.00.11 Kırmızı biber 75 0904.22.00.00.12 Yenibahar 35 0904.22.00.00.18 Diğer biberler 75 0905.10.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 13,6(1) 0905.20.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 13,6 0906.11.00.00.00 Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) 20 0906.19.00.00.00 andere 20 0906.20.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0907.10.00.00.00 Ezilmemiş, öğütülmemiş 20 0907.20.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0908.11.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 20 0908.12.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0908.21.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 26,2 0908.22.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0908.31.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 20 0908.32.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0909.21.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 26,2 0909.22.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0909.31.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 26,2 0909.32.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0909.61.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 26,2 0909.62.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0910.11.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 20 0910.12.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0910.20.10.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 26,2 0910.20.90.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0910.30.00.00.00 Zerdeçal (curcuma) 20 0910.91.05.00.00 Köri 26,2 0910.91.10.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 26,2 0910.91.90.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0910.99.10.00.00 Çemen (boy otu tohumları) 26,2 0910.99.31.00.00 Yaban kekiği (Thymus serpyllum) 26,2 0910.99.33.00.00 andere 26,2 0910.99.39.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 26,2 0910.99.50.00.00 Defne yaprakları 26,2 0910.99.91.00.11 Mahlep 26,2 0910.99.91.00.13 Sumak 26,2 0910.99.91.00.14 Çörekotu 26,2 0910.99.91.00.19 andere 26,2 0910.99.99.00.11 Mahlep 26,2 0910.99.99.00.13 Sumak 26,2 0910.99.99.00.19 andere 26,2 1001.11.00.00.00 Tohumluk 0 1001.19.00.00.00 andere 45 1001.91.10.00.00 Kaplıca (rot) Weizen 0 1001.91.20.00.11 Adi buğday 0 1001.91.20.00.12 Mahlut 0 1001.91.90.00.00 andere 0 1001.99.00.00.11 Adi buğday 45 1001.99.00.00.12 Mahlut 45 1001.99.00.00.13 Kaplıca (rot) Weizen 45 1002.10.00.00.00 Tohumluk 0 1002.90.00.00.00 andere 113,7 1003.10.00.00.11 Beyaz arpa 0 1003.10.00.00.19 andere 0 1003.90.00.00.11 Beyaz arpa 35 1003.90.00.00.12 Maltlık arpa 35 1003.90.00.00.19 andere 35 1004.10.00.00.00 Tohumluk 0 1004.90.00.00.00 andere 113,7 1005.10.13.00.00 Üçlü melez 0 1005.10.15.00.00 Tek melez 0 1005.10.18.00.00 andere 0 1005.10.90.00.00 Diğer tohumluklar 0 1005.90.00.00.11 Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) 25 1005.90.00.00.19 andere 25(4) 1006.10.10.00.00 Tohumluk olanlar 13,1 1006.10.30.00.00 Yuvarlak taneli 34 1006.10.50.00.00 Orta taneli 34 1006.10.71.00.00 Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 34 1006.10.79.00.00 Uzunluk/genişlik oranı 3’e eşit veya büyük olanlar 34 1006.20.11.00.00 Yuvarlak taneli 36 1006.20.13.00.00 Orta taneli 36 1006.20.15.00.00 Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 36 1006.20.17.00.00 Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 36 1006.20.92.00.00 Yuvarlak taneli 36 1006.20.94.00.00 Orta taneli 36 1006.20.96.00.00 Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 36 1006.20.98.00.00 Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 36 1006.30.21.00.00 Yuvarlak taneli 45 1006.30.23.00.00 Orta taneli 45 1006.30.25.00.00 Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 45 1006.30.27.00.00 Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 45 1006.30.42.00.00 Yuvarlak taneli 45 1006.30.44.00.00 Orta taneli 45 1006.30.46.00.00 Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 45 1006.30.48.00.00 Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 45 1006.30.61.00.00 Yuvarlak taneli 45 1006.30.63.00.00 Orta taneli 45 1006.30.65.00.00 Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 45 1006.30.67.00.00 Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 45 1006.30.92.00.00 Yuvarlak taneli 45 1006.30.94.00.00 Orta taneli 45 1006.30.96.00.00 Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 45 1006.30.98.00.00 Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 45 1006.40.00.00.00 Kırık pirinçler 45 1007.10.10.00.00 Melezler 0 1007.10.90.00.00 andere 0 1007.90.00.00.00 andere 113,7 1008.10.00.00.00 Kara buğday 35 1008.21.00.00.11 Darı 0 1008.21.00.00.12 Akdarı 0 1008.29.00.00.11 Darı 70 1008.29.00.00.12 Akdarı 70 1008.30.00.00.00 Kuş yemi 43,7 1008.40.00.00.00 Çatal Otu (Fonio) (Digitaria spp.) 113,7 1008.50.00.00.00 Kinoa (Chenopodium quinoa) 113,7 1008.60.00.00.11 Tohumluk 0 1008.60.00.00.19 andere 113,7 1008.90.00.00.00 Diğer hububat 113,7 1101.00.11.00.00 Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu 102,6 1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (rot) buğday unu 102,6 1101.00.90.00.00 Mahlut unu 82 1102.20.10.00.00 Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 35,4 1102.20.90.00.00 andere 35,4 1102.90.10.00.00 Arpa unu 35,4 1102.90.30.00.00 Yulaf unu 35,4 1102.90.50.00.00 Pirinç unu 35,4 1102.90.70.00.00 Çavdar unu 35,4 1102.90.90.00.00 andere 35,4 1103.11.10.00.00 Makarnalık buğdaydan (durum buğday) 47,2 1103.11.90.00.00 Adi ve kaplıca (rot) buğdaydan 47,2 1103.13.10.00.00 Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5’i geçmeyenler 47,2 1103.13.90.00.00 andere 47,2 1103.19.20.00.00 Çavdar veya arpadan 47,2 1103.19.40.00.00 Yulaftan 47,2 1103.19.50.00.00 Pirinçten 47,2 1103.19.90.00.13 Mahluttan 47,2 1103.19.90.00.19 andere 47,2 1103.20.25.00.00 Çavdar veya arpadan 47,2 1103.20.30.00.00 Yulaftan 47,2 1103.20.40.00.00 Mısırdan 47,2 1103.20.50.00.00 Pirinçten 47,2 1103.20.60.00.00 Buğdaydan 47,2 1103.20.90.00.00 andere 47,2 1104.12.10.00.00 Yassılaştırılmış taneler 39,3 1104.12.90.00.00 Flokon halindeki taneler 39,3 1104.19.10.00.11 Yassılaştırılmış taneler 39,3 1104.19.10.00.12 Flokon halindeki taneler 39,3 1104.19.30.00.11 Yassılaştırılmış taneler 39,3 1104.19.30.00.12 Flokon halindeki taneler 39,3 1104.19.50.00.11 Yassılaştırılmış taneler 39,3 1104.19.50.00.12 Flokon halindeki taneler 39,3 1104.19.61.00.00 Yassılaştırılmış taneler 39,3 1104.19.69.00.00 Flokon halindeki taneler 39,3 1104.19.91.00.00 Flokon halindeki pirinç 39,3 1104.19.99.00.11 Diğer hububattan yassılastırılmış taneler 39,3 1104.19.99.00.12 Diğer hububattan flokon halindeki taneler 39,3 1104.22.40.00.00 Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın 39,3 1104.22.50.00.00 Yuvarlatılmış 39,3 1104.22.95.00.00 andere 39,3 1104.23.40.00.00 Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış 39,3 1104.23.98.00.00 andere 39,3 1104.29.04.00.00 Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın 39,3 1104.29.05.00.00 Yuvarlatılmış 39,3 1104.29.08.00.00 andere 39,3 1104.29.17.00.00 Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın 39,3 1104.29.30.00.00 Yuvarlatılmış 39,3 1104.29.51.00.00 Weizen 39,3 1104.29.55.00.00 Çavdar 39,3 1104.29.59.00.00 andere 39,3 1104.29.81.00.00 Buğdaydan 39,3 1104.29.85.00.00 Çavdardan 39,3 1104.29.89.00.00 andere 39,3 1104.30.10.00.00 Weizen 39,3 1104.30.90.00.11 Mısır özü 8,7 1104.30.90.00.19 andere 39,3 1105.10.00.00.11 Patates unu 23,6 1105.10.00.00.12 Patates ezmesi ve tozları 23,6 1105.20.00.00.00 Patates flokonları, granülleri ve pelletleri 23,6 1106.10.00.00.00 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar 20,2 1106.20.10.00.00 Başka maddeler katılmış (denature) 26,2 1106.20.90.00.11 Salep 26,2 1106.20.90.00.19 andere 26,2 1106.30.10.00.00 Muza ait olanlar 20,2 1106.30.90.00.15 Fındıktan olanlar 20,2 1106.30.90.00.19 andere 20,2 1107.10.11.00.00 Un şeklinde olanlar 20,2 1107.10.19.00.00 andere 20,2 1107.10.91.00.11 Arpadan olanlar 8,7 1107.10.91.00.19 andere 20,2 1107.10.99.00.11 Arpadan olanlar 8,7 1107.10.99.00.19 andere 20,2 1107.20.00.00.11 Weizen 20,2 1107.20.00.00.12 Arpa 8,7 1107.20.00.00.19 andere 20,2 1108.11.00.10.00 Torba içinde olanlar 23,6(5) 1108.11.00.90.00 andere 23,6(5) 1108.12.00.10.00 Torba içinde olanlar 23,6 1108.12.00.90.00 andere 23,6 1108.13.00.10.00 Torba içinde olanlar 23,6 1108.13.00.90.00 andere 23,6 1108.14.00.10.00 Torba içinde olanlar 23,6 1108.14.00.90.00 andere 23,6 1108.19.10.10.00 Torba içinde olanlar 23,6 1108.19.10.90.00 andere 23,6 1108.19.90.10.00 Torba içinde olanlar 23,6 1108.19.90.90.00 andere 23,6 1108.20.00.00.00 İnülin 25,3(5) 1109.00.00.00.00 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) 3,5 1201.10.00.00.00 Tohumluk olanlar 0 1201.90.00.00.00 andere 0 1202.30.00.00.00 Tohumluk olanlar 17,5(6) 1202.41.00.00.00 Kabuklu 32,4 1202.42.00.00.00 Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) 32,4 1203.00.00.00.00 Kopra 3,5 1204.00.10.00.00 Tohumluk olanlar 0 1204.00.90.00.00 andere 0 1205.10.10.00.00 Tohumluk olanlar 0 1205.10.90.00.00 andere 8,7 1205.90.00.00.00 andere 8,7 1206.00.10.00.00 Tohumluk olanlar 0 1206.00.91.00.11 Çerezlik olanlar 23,6 1206.00.91.00.19 andere 23,6 1206.00.99.00.11 Çerezlik olanlar 23,6 1206.00.99.00.19 andere 23,6 1207.10.00.00.00 Palm meyvesi ve çekirdeği 3,5 1207.21.00.00.00 Tohumluk olanlar 3,5 1207.29.00.00.00 andere 8,7 1207.30.00.00.00 Hint yağı tohumu 3,5 1207.40.10.00.00 Tohumluk olanlar 3,5 1207.40.90.00.11 Ham 10 1207.40.90.00.12 Soyulmuş 20,4 1207.50.10.00.00 Tohumluk olanlar 3,5 1207.50.90.00.00 andere 3,5 1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 3,5 1207.70.00.00.00 Kavun, Karpuz tohumu 16,8(7) 1207.91.10.00.00 Tohumluk olanlar 3,5 1207.91.90.00.00 andere 3,5 1207.99.20.00.11 Chia tohumu 3,5 1207.99.20.00.19 andere 3,5 1207.99.91.00.00 Kenevir (kendir) tohumu 3,5 1207.99.96.00.11 Chia tohumu 3,5 1207.99.96.00.19 andere 3,5 1208.10.00.00.11 Soya fasulyesinin unu 20,1 1208.10.00.00.12 Soya fasulyesinin kaba unu 20,1 1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 20,1 1208.90.00.00.19 andere 20,1 1209.10.00.00.00 Şeker pancarı tohumları 3,4 1209.21.00.00.00 Yonca tohumu 16,8(6) 1209.22.10.00.00 Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.) 16,8(6) 1209.22.80.00.00 andere 16,8(6) 1209.23.11.00.00 Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları 16,8(6) 1209.23.15.00.00 Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları 16,8(6) 1209.23.80.00.11 Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları 16,8(6) 1209.23.80.00.19 andere 16,8(6) 1209.24.00.00.00 Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) 16,8(6) 1209.25.10.00.00 İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) 16,8(6) 1209.25.90.00.00 İngiliz çimi (Lolium perenne L.) 16,8(6) 1209.29.45.00.11 Vicia sativa L. türü fiğ 16,8(6) 1209.29.45.00.12 Diğer tür fiğ 16,8(6) 1209.29.45.00.13 Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar 16,8(6) 1209.29.45.00.14 Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) 16,8(6) 1209.29.45.00.15 Tavus otları (Agrosties) tohumu 16,8(6) 1209.29.45.00.16 Çayır kelp kuyruğu otu tohumu 16,8(6) 1209.29.50.00.00 Acı bakla tohumu 16,8(6) 1209.29.60.00.00 Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) 16,8(6) 1209.29.80.00.11 Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) 16,8(6) 1209.29.80.00.12 Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları 16,8(6) 1209.29.80.00.13 Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları 16,8(6) 1209.29.80.00.14 Korunga (Onobrychis sativa L.) 16,8(6) 1209.29.80.00.15 Burçak (Vicia ervilia Willd.) 16,8(6) 1209.29.80.00.16 Sorgum tohumu 16,8(6) 1209.29.80.00.17 Yem şalgamı tohumu 0 1209.29.80.00.18 andere 16,8(6) 1209.30.00.00.00 Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları 5,2(6) 1209.91.30.00.00 Salata pancarı veya “kırmızı pancar” tohumu (Beta vulgaris var.conditiva) 16,8(6) 1209.91.80.00.11 Kabak tohumu 16,8(7) 1209.91.80.00.12 Domates tohumu 16,8(7) 1209.91.80.00.13 Hıyar tohumu 16,8(7) 1209.91.80.00.14 Soğan tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.15 Havuç tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.16 Marul tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.17 Karnabahar tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.18 Maydanoz tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.21 Ispanak tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.22 Bamya tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.23 Baş salata tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.24 Biber tohumu 16,8(7) 1209.91.80.00.25 Patlıcan tohumu 16,8(7) 1209.91.80.00.26 Turp tohumu 16,8(6) 1209.91.80.00.29 Diğer sebze tohumları 16,8(7) 1209.99.10.00.00 Orman ağaçlarının tohumları 5,2(6) 1209.99.91.00.00 Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç) 5,2(6) 1209.99.99.10.00 Meyva ağaçları tohumları 5,2(6) 1209.99.99.90.11 Tütün tohumu 16,8(6) 1209.99.99.90.18 andere 16,8(6) 1210.10.00.00.00 Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş) 23,6 1210.20.10.00.11 Lüpülin 23,6 1210.20.10.00.19 andere 23,6 1210.20.90.00.00 andere 23,6 1211.20.00.00.00 Ginseng kökü 30,6 1211.30.00.00.00 Koka yaprağı 30,6 1211.40.00.00.00 Haşhaş kellesi 30,6 1211.50.00.00.00 Efedra (Ephedra) 4,3 1211.90.30.00.00 Tonka fasulyesi 30,6 1211.90.86.00.11 Vermut otu 30,6 1211.90.86.00.12 Likör otu 30,6 1211.90.86.00.14 Kına kına kabukları 20 1211.90.86.00.16 Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) 30,6 1211.90.86.00.18 Meyan kökü 8,7 1211.90.86.00.22 Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 30,6 1211.90.86.00.23 andere 30,6 1211.90.86.00.24 Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 30,6 1211.90.86.00.25 andere 30,6 1211.90.86.00.26 Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 30,6 1211.90.86.00.27 andere 30,6 1211.90.86.00.31 Biberiye 26,2 1211.90.86.00.39 andere 30,6 1211.90.86.00.41 Biberiye 26,2 1211.90.86.00.49 andere 4,3 1212.21.00.10.00 Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar 0 1212.21.00.20.00 Dondurulmuş olanlar 0 1212.21.00.90.00 andere 0 1212.29.00.10.00 Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar 0 1212.29.00.20.00 Dondurulmuş olanlar 0 1212.29.00.90.00 andere 0 1212.91.20.00.00 Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın) 16,8 1212.91.80.00.00 andere 16,8 1212.92.00.00.00 Keçiboynuzu (harnup) 16,8 1212.93.00.00.00 Şeker kamışı 16,8 1212.94.00.00.00 Hindiba kökleri 16,8 1212.99.41.00.00 Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş 0 1212.99.49.00.00 andere 16,8 1212.99.95.00.11 Dondurulmuş taze polen 16,8 1212.99.95.00.12 Kurutulmuş polen 16,8 1212.99.95.00.13 Tatlı sorgum (saccharatum) 16,8 1212.99.95.00.14 Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri 16,8 1212.99.95.00.19 andere 16,8 1213.00.00.00.00 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın) 0 1214.10.00.00.00 Yonca kaba unu ve pelletleri 0 1214.90.10.00.00 Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler 0 1214.90.90.00.00 andere 0 1302.20.10.10.00 Pektik maddeler (pektinler) 21,8(5)(8) 1302.20.10.90.11 Pektinatlar 21,8 1302.20.90.10.00 Pektik maddeler (pektinler) 21,8(5) 1302.20.90.90.11 Pektinatlar 21,8 1501.10.10.10.00 Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 3,5 1501.10.10.90.00 andere 3,5 1501.10.90.00.00 andere 3,5 1501.20.10.10.00 Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 3,5 1501.20.10.90.00 andere 3,5 1501.20.90.00.00 andere 3,5 1501.90.00.00.00 andere 3,5 1502.10.10.10.00 Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 0 1502.10.10.90.00 andere 0 1502.10.90.00.00 andere 3,5 1502.90.10.10.00 Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar 0 1502.90.10.90.00 andere 0 1502.90.90.00.11 Sığır yağları 3,5 1502.90.90.00.12 Koyun ve keçi yağları 3,5 1503.00.11.10.00 Lard stearini 20,4 1503.00.11.20.00 Oleostearin 20,4 1503.00.19.10.00 Lard stearini 20,4 1503.00.19.20.00 Oleostearin 20,4 1503.00.30.00.00 Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 20,4 1503.00.90.10.00 Sıvı lard 20,4 1503.00.90.90.00 andere 20,4 1507.10.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1507.10.90.00.00 andere 31,2 1507.90.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 4,3 1507.90.90.00.00 andere 31,2 1508.10.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1508.10.90.00.00 andere 20 1508.90.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1508.90.90.00.00 andere 23 1509.10.10.00.00 Lampant zeytinyağı 27,3 1509.10.20.00.00 Ekstra saf zeytinyağı 27,3 1509.10.80.00.11 Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 27,3 1509.10.80.00.12 Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 27,3 1509.10.80.00.13 Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 27,3 1509.10.80.00.14 andere 27,3 1509.90.00.00.14 Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 27,3 1509.90.00.00.15 Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 27,3 1509.90.00.00.16 Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 27,3 1509.90.00.00.18 andere 27,3 1510.00.10.00.00 Ham yağ 27,3 1510.00.90.00.11 Prina yağı 27,3 1510.00.90.00.19 andere 27,3 1511.10.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1511.10.90.00.00 andere 31,2 1511.90.11.00.11 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1511.90.11.00.19 andere 46,8 1511.90.19.00.11 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1511.90.19.00.21 Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar 46,8 1511.90.19.00.29 andere 31,2 1511.90.91.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 10,5 1511.90.99.00.11 Süper olein 31,2 1511.90.99.00.19 andere 31,2 1512.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 36 1512.11.99.00.00 Aspir yağı 12 1512.19.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 22,5 1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 50 1512.19.90.00.19 Aspir yağı 24 1512.21.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 8,7 1512.21.90.00.00 andere 31,2 1512.29.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1512.29.90.00.00 andere 31,2 1513.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1513.11.91.00.00 Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 20 1513.11.99.00.00 andere 20 1513.19.11.00.00 Net ağırlığı 1kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 40,9 1513.19.19.00.11 Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar 46,8 1513.19.19.00.19 andere 20 1513.19.30.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1513.19.91.00.00 Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 27,3 1513.19.99.00.11 Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar 31,2 1513.19.99.00.19 andere 20 1513.21.10.00.11 Palm çekirdeği yağı (ein) 0 1513.21.10.00.19 Babassu yağı (ein) 0 1513.21.30.00.00 Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 31,2 1513.21.90.00.11 Palm çekirdeği yağı 31,2 1513.21.90.00.12 Babassu yağı 31,2 1513.29.11.00.00 Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 46,8 1513.29.19.00.11 Net ağırlığı 25.000 Kg’ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar 46,8 1513.29.19.00.19 andere 31,2 1513.29.19.00.29 andere 31,2 1513.29.30.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1513.29.50.00.00 Net ağırlığı 1kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 31,2 1513.29.90.00.11 Palm çekirdeği yağı 31,2 1513.29.90.00.19 Babassu yağı 31,2 1514.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1514.11.90.00.00 andere 31,2 1514.19.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1514.19.90.00.00 andere 31,2 1514.91.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1514.91.90.00.00 andere 31,2 1514.99.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1514.99.90.00.00 andere 31,2 1515.11.00.10.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 0 1515.11.00.90.00 andere 20 1515.19.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 8,7 1515.19.90.00.00 andere 20 1515.21.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 8,7 1515.21.90.00.00 andere 31,2 1515.29.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1515.29.90.00.00 andere 31,2 1515.30.10.00.00 Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar 0 1515.30.90.00.00 andere 0 1515.50.11.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 8,7 1515.50.19.00.00 andere 19,5 1515.50.91.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1515.50.99.00.00 andere 19,5 1515.90.11.90.00 Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları 0 1515.90.21.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 8,7 1515.90.29.00.00 andere 19,5 1515.90.31.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1515.90.39.00.00 andere 19,5 1515.90.40.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1515.90.51.00.00 Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar 19,5 1515.90.59.00.00 Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan 19,5 1515.90.60.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 17 1515.90.91.00.00 Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar 19,5 1515.90.99.00.00 Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan 19,5(9) 1516.10.10.00.12 Domuz yağından elde edilenler 12,9 1516.10.10.00.19 andere 12,9 1516.10.90.90.12 Domuz yağından elde edilenler 12,9 1516.10.90.90.19 andere 12,9 1516.20.91.00.11 Pamuk yağı 46,8 1516.20.91.00.12 Soya yağı 46,8 1516.20.91.00.13 Yerfıstığı yağı 46,8 1516.20.91.00.14 Zeytinyağı 46,8 1516.20.91.00.15 Palm yağı 46,8 1516.20.91.00.16 Ayçiçeği tohumu yağı 46,8 1516.20.91.00.17 Hindistan cevizi (kopra) yağı 46,8 1516.20.91.00.18 Rep yağı 46,8 1516.20.91.00.21 Kolza yağı 46,8 1516.20.91.00.22 Hardal yağı 46,8 1516.20.91.00.23 Keten tohumu yağı 46,8 1516.20.91.00.24 Mısır yağı 46,8 1516.20.91.00.25 Hint yağı 46,8 1516.20.91.00.26 Susam yağı 46,8 1516.20.91.00.27 Babassu yağı 46,8 1516.20.91.00.28 Palm çekirdeği yağı 46,8 1516.20.91.00.29 andere 46,8 1516.20.95.00.11 Kolza yağı 46,8 1516.20.95.00.12 Keten tohumu yağı 40,9 1516.20.95.00.13 Rep tohumu yağı 40,9 1516.20.95.00.14 Ayçiçeği tohumu yağı 46,8 1516.20.95.00.15 Babassu yağları 40,9 1516.20.95.00.19 andere 46,8 1516.20.96.00.11 Yerfıstığı yağı 46,8 1516.20.96.00.12 Pamuk tohumu yağı 46,8 1516.20.96.00.13 Soya yağı 46,8 1516.20.96.00.14 Ayçiçeği tohumu yağı 46,8 1516.20.96.00.19 andere 46,8 1516.20.98.00.11 Zeytinyağı 46,8 1516.20.98.00.12 Palm yağı 46,8(10) 1516.20.98.00.13 Palm çekirdeği yağı 46,8(10) 1516.20.98.00.14 Hardal yağı 46,8 1516.20.98.00.15 Mısır yağı 46,8 1516.20.98.00.16 Hint yağı 46,8 1516.20.98.00.17 Susam yağı 46,8 1516.20.98.00.18 Hindistan cevizi yağı 46,8(1) 1516.20.98.00.21 Rep yağı 46,8 1516.20.98.00.29 andere 46,8 1517.10.90.00.00 andere 46,8 1517.90.91.00.00 Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış) 31,2 1517.90.99.00.00 andere 46,8 1518.00.31.00.00 Ham olanlar 19,5 1518.00.39.00.00 andere 19,5 1522.00.31.00.00 Sabun ham maddeleri 27,3 1522.00.39.00.00 andere 27,3 1522.00.91.00.00 Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri 27,3 1522.00.99.00.00 andere 27,3 1601.00.10.00.00 Karaciğerden yapılanlar 96,3(11) 1601.00.91.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 96,3(11) 1601.00.91.00.19 Diğer hallerde olanlar 96,3(11) 1601.00.99.00.21 Hava almayan kaplarda olanlar 96,3(11) 1601.00.99.00.28 Diğer hallerde olanlar 96,3(11) 1602.10.00.00.00 Homojenize müstahzarlar 121,5 1602.20.10.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.20.10.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.20.90.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.20.90.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.31.11.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.31.11.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.31.19.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.31.19.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.31.80.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.31.80.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.32.11.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5(12) 1602.32.11.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.32.19.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5(12) 1602.32.19.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.32.30.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5(12) 1602.32.30.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.32.90.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5(12) 1602.32.90.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.39.21.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.39.21.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.39.29.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.39.29.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.39.85.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.39.85.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.41.10.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.41.10.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.41.90.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.41.90.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.42.10.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3 1602.42.10.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3 1602.42.90.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3 1602.42.90.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3 1602.49.11.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.49.11.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.49.13.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.49.13.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.49.15.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.49.15.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.49.19.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.49.19.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.49.30.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.49.30.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.49.50.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.49.50.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.49.90.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3(13) 1602.49.90.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3(13) 1602.50.10.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5(14) 1602.50.10.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.50.31.00.00 Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti 121,5(14) 1602.50.95.00.00 andere 121,5 1602.90.10.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3 1602.90.10.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3 1602.90.31.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 106,3 1602.90.31.00.19 Diğer hallerde olanlar 106,3 1602.90.51.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.90.51.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.90.61.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.90.61.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.90.69.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.90.69.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.90.91.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.90.91.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.90.95.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.90.95.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1602.90.99.00.11 Hava almayan kaplarda olanlar 121,5 1602.90.99.00.19 Diğer hallerde olanlar 121,5 1701.12.10.00.00 Rafine edilecek olanlar 135 1701.12.90.00.00 andere 135 1701.13.10.00.00 Rafine edilecek olanlar 135 1701.13.90.00.00 andere 135 1701.14.10.00.00 Rafine edilecek olanlar 135 1701.14.90.00.00 andere 135 1701.91.00.00.00 İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler 135 1701.99.10.00.11 Kristal şeker 135 1701.99.10.00.12 Küp ve kesme şeker 135 1701.99.10.00.13 Kimyaca saf sakkaroz (katı halde) 135(15) 1701.99.10.00.15 Pudra şekeri 135 1701.99.10.00.19 andere 135 1701.99.90.00.00 andere 135 1702.11.00.10.00 Laktoz 18,9 1702.11.00.20.00 Laktoz şurubu 135 1702.19.00.10.00 Laktoz 18,9 1702.19.00.20.00 Laktoz şurubu 135 1702.20.10.00.00 İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri 135 1702.20.90.00.00 andere 135 1702.30.10.00.00 İzoglikoz 135 1702.30.50.00.00 Beyaz kristal toz halinde (auch agglomeriert) 135(1)(16)(17) 1702.30.90.00.00 andere 135(16) 1702.40.10.00.00 İzoglikoz 135 1702.40.90.00.00 andere 135 1702.60.10.00.00 İzoglikoz 135 1702.60.80.00.00 İnülin şurubu 135 1702.60.95.00.00 andere 135(1) 1702.90.30.00.00 İzoglikoz 135 1702.90.50.00.11 Diyet mamaları 0 1702.90.50.00.19 andere 25(17) 1702.90.71.00.00 Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler 135 1702.90.75.00.00 Toz halinde (auch agglomeriert) 135 1702.90.79.00.00 andere 135 1702.90.80.00.00 İnülin şurubu 135 1702.90.95.00.11 Diabetik olanlar 0 1702.90.95.00.19 andere 135 1702.90.95.00.90 andere 135(18) 1703.10.00.00.00 Kamış melasları 0 1703.90.00.00.00 andere 0 1801.00.00.00.11 Dane kakao (ham) 0 1801.00.00.00.19 andere 0 1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri 17,5 1902.20.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 20’den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan ve diğer su omurgasızları içerenler 32,3 1902.20.30.10.00 Et ve sakatat içerenler 32,3 1902.20.30.90.00 andere 32,3 2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 34,1 2001.90.10.00.00 Mango çetnisi 34,1 2001.90.20.00.00 Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç) 34,1 2001.90.50.00.00 Mantarlar 34,1 2001.90.65.00.13 Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2001.90.65.00.14 Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2001.90.65.00.15 Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2001.90.65.00.19 andere 34,1 2001.90.65.00.23 Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2001.90.65.00.24 Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2001.90.65.00.25 Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2001.90.65.00.29 andere 34,1 2001.90.70.00.00 Tatlı biberler 34,1 2001.90.92.00.19 andere 34,1 2001.90.97.00.11 Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) 34,1 2001.90.97.00.12 Kırmızı lahana 34,1 2001.90.97.00.13 Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar 34,1 2001.90.97.00.14 Soğanlar 34,1 2001.90.97.00.18 Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları 34,1 2002.10.10.00.00 Kabuğu soyulmuş domatesler 118,9 2002.10.90.00.00 andere 118,9 2002.90.11.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 118,9 2002.90.19.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 118,9 2002.90.31.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 118,9 2002.90.39.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 118,9 2002.90.91.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 118,9 2002.90.99.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 118,9 2003.10.20.00.00 Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar 34,1 2003.10.30.00.00 andere 34,1 2003.90.10.00.00 Domalan 34,1 2003.90.90.00.00 andere 34,1 2004.10.10.00.00 Sadece pişirilmiş 17 2004.10.99.00.00 andere 34,1 2004.90.30.00.11 Turşuluk lahana 34,1 2004.90.30.00.12 Kebereler 34,1 2004.90.30.00.15 Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2004.90.30.00.16 Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2004.90.30.00.17 Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2004.90.30.00.19 andere 34,1 2004.90.30.00.25 Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2004.90.30.00.26 Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2004.90.30.00.27 Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2004.90.30.00.29 andere 34,1 2004.90.50.00.11 Erbsen 34,1 2004.90.50.00.12 Taze fasulyeler 34,1 2004.90.91.00.00 Soğanlar (sadece pişirilmiş) 17 2004.90.98.00.26 Sebze karışımları 34,1 2004.90.98.00.28 andere 34,1 2005.10.00.00.00 Homojenize sebzeler 34,1 2005.20.20.00.00 İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış olsun olmasın veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde) 34,1 2005.20.80.00.00 andere 34,1 2005.40.00.10.00 Esası bezelye unu olan müstahzarlar 34,1 2005.40.00.90.00 andere 34,1 2005.51.00.00.00 Fasulye (kabuksuz) 34,1 2005.59.00.10.00 Esası fasulye unu olan müstahzarlar 34,1 2005.59.00.90.00 andere 34,1 2005.60.00.00.00 Kuşkonmaz 34,1 2005.70.00.00.13 Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2005.70.00.00.14 Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2005.70.00.00.15 Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2005.70.00.00.19 andere 34,1 2005.70.00.00.23 Net ağırlığı 1 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2005.70.00.00.24 Net ağırlığı 1 kg. geçen fakat 2 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2005.70.00.00.25 Net ağırlığı 2 kg. geçen fakat 5 kg. geçmeyen hazır ambalajda olanlar 34,1 2005.70.00.00.29 andere 34,1 2005.91.00.00.00 Bambu filizi 34,1 2005.99.10.00.00 Capsicumcinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç) 34,1 2005.99.20.00.00 Kebereler 34,1 2005.99.30.00.00 Enginarlar 34,1 2005.99.50.00.11 Havuç ve fasulye karışımları 34,1 2005.99.50.00.19 andere 34,1 2005.99.60.00.00 Lahana Turşusu 34,1 2005.99.80.00.00 andere 34,1 2006.00.10.00.00 Zencefil 51,1 2006.00.31.00.00 Kirazlar (vişne dahil) 51,1 2006.00.35.00.00 Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 51,1 2006.00.38.00.00 andere 51,1 2006.00.91.00.00 Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 51,1 2006.00.99.00.00 andere 51,1 2007.10.10.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 51,1 2007.10.91.00.00 Tropikal meyvalar 51,1 2007.10.99.00.00 andere 51,1 2007.91.10.00.11 Turunçgil reçelleri 51,1 2007.91.10.00.12 Turunçgil marmelatları 51,1 2007.91.10.00.19 andere 51,1 2007.91.30.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle %13’ü geçen, fakat %30’u geçmeyenler 51,1 2007.91.90.00.11 Diabetik olanlar 0 2007.91.90.00.19 andere 51,1 2007.99.10.00.00 Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve pastları 51,1 2007.99.20.00.11 Kestane püresi 51,1 2007.99.20.00.12 Kestane pastları 51,1 2007.99.31.00.00 Kirazdan (vişne dahil) olanlar 51,1 2007.99.33.00.00 Çilekden olanlar 51,1 2007.99.35.00.00 Ahudududan olanlar 51,1 2007.99.39.00.11 Pekmezler 51,1 2007.99.39.00.19 andere 51,1 2007.99.50.00.11 Elma püresi (komposto dahil) 51,1 2007.99.50.00.19 andere 51,1 2007.99.93.00.00 Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar 51,1 2007.99.97.00.13 Diabetik olanlar 0 2007.99.97.00.14 Fındık püresi (füre) 51,1 2007.99.97.00.15 Elma püresi (komposto dahil) 51,1 2007.99.97.00.16 Kayısı püresi 51,1 2007.99.97.00.17 Erik püresi 51,1 2007.99.97.00.18 andere 51,1 2008.11.91.00.10 İnce zarı alınmış olanlar 51,1 2008.11.91.00.90 andere 51,1 2008.11.96.00.10 İnce zarı alınmış olanlar 51,1 2008.11.96.00.90 andere 51,1 2008.11.98.00.10 İnce zarı alınmış olanlar 51,1 2008.11.98.00.90 andere 51,1 2008.19.12.00.00 Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar 51,1(19) 2008.19.13.00.11 Bademler 51,1 2008.19.13.00.12 Antep fıstıkları 51,1 2008.19.19.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 51,1 2008.19.19.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 51,1 2008.19.19.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 51,1 2008.19.19.00.14 Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz) 51,1 2008.19.19.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 51,1 2008.19.19.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık 51,1 2008.19.19.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık 51,1 2008.19.19.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 51,1 2008.19.19.00.21 Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları 51,1 2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 51,1 2008.19.19.00.31 Leblebi 51,1 2008.19.19.00.32 Fındık krokan 51,1 2008.19.19.00.39 Diğer krokanlar 51,1 2008.19.19.00.41 Tahin 51,1 2008.19.19.00.49 andere 51,1 2008.19.92.00.00 Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar 51,1 2008.19.93.00.11 Bademler 51,1 2008.19.93.00.12 Antep fıstıkları 51,1 2008.19.95.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 51,1 2008.19.95.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 51,1 2008.19.95.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 51,1 2008.19.95.00.14 Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz) 51,1 2008.19.95.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 51,1 2008.19.95.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık 51,1 2008.19.95.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık 51,1 2008.19.95.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 51,1 2008.19.95.00.21 Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları 51,1 2008.19.95.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 51,1 2008.19.95.00.32 Fındık krokan 51,1 2008.19.95.00.39 Diğer krokanlar 51,1 2008.19.95.00.49 andere 51,1 2008.19.99.00.11 Leblebi 51,1 2008.19.99.00.12 Tahin 51,1 2008.19.99.00.19 andere 51,1 2008.20.11.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17’yi geçenler 51,1 2008.20.19.00.00 andere 51,1 2008.20.31.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19’u geçenler 51,1 2008.20.39.00.00 andere 51,1 2008.20.51.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17’yi geçenler 51,1(20) 2008.20.59.00.00 andere 51,1(20) 2008.20.71.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19’u geçenler 51,1 2008.20.79.00.00 andere 51,1 2008.20.90.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1(20) 2008.30.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85 ‘i geçmeyenler 51,1 2008.30.19.00.00 andere 51,1 2008.30.31.00.00 Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 51,1 2008.30.39.00.00 andere 51,1 2008.30.51.00.00 Greyfurt dilimleri 51,1 2008.30.55.00.00 Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri 51,1 2008.30.59.00.00 andere 51,1 2008.30.71.00.00 Greyfurt dilimleri 51,1 2008.30.75.00.00 Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri 51,1 2008.30.79.00.00 andere 51,1 2008.30.90.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2008.40.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 51,1 2008.40.19.00.00 andere 51,1 2008.40.21.00.00 Alkol derecesi % 11,85′ i geçmeyenler 51,1 2008.40.29.00.00 andere 51,1 2008.40.31.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 51,1 2008.40.39.00.00 andere 51,1 2008.40.51.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 51,1 2008.40.59.00.00 andere 51,1 2008.40.71.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 51,1 2008.40.79.00.00 andere 51,1 2008.40.90.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2008.50.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.50.19.00.00 andere 51,1 2008.50.31.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.50.39.00.00 andere 51,1 2008.50.51.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 51,1 2008.50.59.00.00 andere 51,1 2008.50.61.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 51,1 2008.50.69.00.00 andere 51,1 2008.50.71.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 51,1 2008.50.79.00.00 andere 51,1 2008.50.92.00.00 Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar 51,1 2008.50.98.00.00 Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar 51,1 2008.60.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.60.19.00.00 andere 51,1 2008.60.31.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.60.39.00.00 andere 51,1 2008.60.50.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 51,1 2008.60.60.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 51,1 2008.60.70.00.00 Net muhtevası 4,5 kg. veya daha fazla ambalajlarda olanlar 51,1 2008.60.90.00.00 Net muhtevası 4,5 kg.dan az ambalajlarda olanlar 51,1 2008.70.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.70.19.00.00 andere 51,1 2008.70.31.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.70.39.00.00 andere 51,1 2008.70.51.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 51,1 2008.70.59.00.00 andere 51,1 2008.70.61.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 51,1 2008.70.69.00.00 andere 51,1 2008.70.71.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15’i geçenler 51,1 2008.70.79.00.00 andere 51,1 2008.70.92.00.00 Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar 51,1 2008.70.98.00.00 Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar 51,1 2008.80.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.80.19.00.00 andere 51,1 2008.80.31.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.80.39.00.00 andere 51,1 2008.80.50.00.00 İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 51,1 2008.80.70.00.00 İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 51,1 2008.80.90.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2008.93.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.93.19.00.00 andere 51,1 2008.93.21.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.93.29.00.00 andere 51,1 2008.93.91.00.00 İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 51,1 2008.93.93.00.00 İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 51,1 2008.93.99.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2008.97.03.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar 51,1 2008.97.05.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 51,1 2008.97.12.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.14.00.00 andere 51,1 2008.97.16.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.18.00.00 andere 51,1 2008.97.32.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.34.00.00 andere 51,1 2008.97.36.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.38.00.00 andere 51,1 2008.97.51.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.59.00.00 andere 51,1 2008.97.72.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.74.00.00 andere 51,1 2008.97.76.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.78.00.00 andere 51,1 2008.97.92.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.93.00.00 andere 51,1 2008.97.94.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.96.00.00 andere 51,1 2008.97.97.00.00 Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar dahil) 51,1 2008.97.98.00.00 andere 51,1 2008.99.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85’i geçmeyenler 51,1 2008.99.19.00.00 andere 51,1 2008.99.21.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13’ü geçenler 51,1 2008.99.23.00.00 andere 51,1 2008.99.24.00.00 Tropikal meyvalar 51,1 2008.99.28.00.00 andere 51,1 2008.99.31.00.00 Tropikal meyvalar 51,1 2008.99.34.00.00 andere 51,1 2008.99.36.00.00 Tropikal meyvalar 51,1 2008.99.37.00.00 andere 51,1 2008.99.38.00.00 Tropikal meyvalar 51,1 2008.99.40.00.00 andere 51,1 2008.99.41.00.00 Zencefil 51,1 2008.99.43.00.00 Üzümler 51,1 2008.99.45.00.00 Erikler 51,1 2008.99.48.00.00 Tropikal meyveler 51,1(21) 2008.99.49.00.00 andere 51,1(20) 2008.99.51.00.00 Zencefil 51,1 2008.99.63.00.00 Tropikal meyveler 51,1(20) 2008.99.67.00.00 andere 51,1 2008.99.72.00.00 Net muhtevası 5 kg.veya daha fazla olanlar 51,1 2008.99.78.00.00 Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar 51,1 2008.99.99.00.00 andere 51,1(20)(21) 2009.11.11.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.11.19.00.00 andere 51,1 2009.11.91.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 51,1 2009.11.99.00.00 andere 51,1 2009.12.00.00.00 Dondurulmamış, Brix değeri 20’yi geçmeyenler 51,1 2009.19.11.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.19.19.00.00 andere 51,1 2009.19.91.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 51,1 2009.19.98.00.00 andere 51,1 2009.21.00.00.00 Brix değeri 20’yi geçmeyenler 51,1 2009.29.11.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.29.19.00.00 andere 51,1 2009.29.91.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30′ u geçenler 51,1 2009.29.99.00.00 andere 51,1 2009.31.11.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.31.19.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.31.51.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.31.59.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.31.91.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.31.99.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.39.11.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.39.19.00.00 andere 51,1 2009.39.31.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.39.39.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.39.51.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 51,1 2009.39.55.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 51,1 2009.39.59.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.39.91.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 51,1 2009.39.95.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 51,1 2009.39.99.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.41.92.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.41.99.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.49.11.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.49.19.00.00 andere 51,1 2009.49.30.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçen ve ilave şeker içerenler 51,1 2009.49.91.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 51,1 2009.49.93.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 51,1 2009.49.99.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1(21) 2009.50.10.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.50.90.00.00 andere 51,1 2009.61.10.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçenler 51,1 2009.61.90.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.69.11.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.69.19.00.00 andere 51,1 2009.69.51.00.00 Konsantre edilmiş 51,1 2009.69.59.00.00 andere 51,1 2009.69.71.00.00 Konsantre edilmiş 51,1 2009.69.79.00.00 andere 51,1 2009.69.90.00.00 andere 51,1 2009.71.20.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.71.99.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.79.11.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler 51,1 2009.79.19.00.00 andere 51,1 2009.79.30.00.00 Netz 100 kg. ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçen ve ilave şeker içerenler 51,1 2009.79.91.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 51,1 2009.79.98.00.00 andere 51,1 2009.81.11.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler 51,1 2009.81.19.00.00 andere 51,1 2009.81.31.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçen ve ilave şeker içerenler 51,1 2009.81.51.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 51,1 2009.81.59.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 51,1 2009.81.95.00.00 Vaccinium macrocarpon türü meyvaların suları 51,1 2009.81.99.00.00 andere 51,1 2009.89.11.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler 51,1 2009.89.19.00.00 andere 51,1 2009.89.34.00.00 Tropikal meyvaların suyu 51,1 2009.89.35.00.00 andere 51,1 2009.89.36.00.00 Tropikal meyvaların suyu 51,1 2009.89.38.00.00 andere 51,1 2009.89.50.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’yu geçenler ve ilave şeker içerenler 51,1 2009.89.61.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 51,1 2009.89.63.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 51,1 2009.89.69.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.89.71.00.00 Kiraz suyu 51,1 2009.89.73.00.00 Tropikal meyvaların suyu 51,1(21) 2009.89.79.00.00 andere 51,1(21) 2009.89.85.00.00 Tropikal meyvaların suyu 51,1 2009.89.86.00.00 andere 51,1 2009.89.88.00.00 Tropikal meyvaların suyu 51,1 2009.89.89.00.00 andere 51,1 2009.89.96.00.00 Kiraz suyu 51,1 2009.89.97.00.00 Tropikal meyvaların suyu 51,1 2009.89.99.00.00 andere 51,1(21) 2009.90.11.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.90.19.00.00 andere 51,1 2009.90.21.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’ yu geçmeyenler 51,1 2009.90.29.00.00 andere 51,1 2009.90.31.00.00 Netz 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’ yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 51,1 2009.90.39.00.00 andere 51,1 2009.90.41.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.90.49.00.00 andere 51,1 2009.90.51.00.00 İlave şeker içerenler 51,1 2009.90.59.00.00 andere 51,1 2009.90.71.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler 51,1 2009.90.73.00.00 Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçmeyenler 51,1 2009.90.79.00.00 İlave şeker içermeyenler 51,1 2009.90.92.00.00 Tropikal meyva sularının karışımları 51,1 2009.90.94.00.00 andere 51,1 2009.90.95.00.00 Tropikal meyva sularının karışımları 51,1 2009.90.96.00.00 andere 51,1 2009.90.97.00.00 Tropikal meyva sularının karışımları 51,1 2009.90.98.00.00 andere 51,1 2106.90.30.00.00 İzoglikoz şurupları 58,5 2106.90.51.00.00 Laktoz şurubu 58,5 2106.90.55.00.00 Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu 58,5 2106.90.59.00.00 andere 58,5 2204.10.11.00.00 Şampanya 61,2 2204.10.13.00.00 Cava 61,2 2204.10.15.00.00 Prosecco 61,2 2204.10.91.00.00 Asti köpüklü şarap 61,2 2204.10.93.00.00 andere 61,2 2204.10.94.00.00 Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar 61,2 2204.10.96.00.00 Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar 61,2 2204.10.98.00.00 andere 61,2 2204.21.06.00.00 Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar 61,2 2204.21.07.00.00 Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar 61,2 2204.21.08.00.00 Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar 61,2 2204.21.09.00.00 andere 61,2 2204.21.11.00.00 Alsace 61,2 2204.21.12.00.00 Bordeaux 61,2 2204.21.13.00.00 Bourgogne (Burgundy) 61,2 2204.21.17.00.00 Val de Loire (Loire valley) 61,2 2204.21.18.00.00 Mosel-Saar-Ruwer 61,2 2204.21.19.00.00 Pfalz 61,2 2204.21.22.00.00 Rheinhessen 61,2 2204.21.23.00.00 Tokay 61,2 2204.21.24.00.00 Lazio (Latium) 61,2 2204.21.26.00.00 Toscana (Tuscany) 61,2 2204.21.27.00.00 Trentino, Alto Adige ve Friuli 61,2 2204.21.28.00.00 Veneto 61,2 2204.21.31.00.00 Sicilia 0 2204.21.32.00.00 Vinho Verde 61,2 2204.21.34.00.00 Penedés 61,2 2204.21.36.00.00 Rioja 61,2 2204.21.37.00.00 Valencia 61,2 2204.21.38.00.00 andere 61,2 2204.21.42.00.00 Bordeaux 61,2 2204.21.43.00.00 Bourgogne (Burgundy) 61,2 2204.21.44.00.00 Beaujotais 61,2 2204.21.46.00.00 Vallée du Rhone 61,2 2204.21.47.00.00 Languedoc-Roussillon 61,2 2204.21.48.00.00 Val de Loire (Loire Valley) 61,2 2204.21.61.00.00 Sicilia 0 2204.21.62.00.00 Piemonte (Piemont) 61,2 2204.21.66.00.00 Toscana (Tuscany) 61,2 2204.21.67.00.00 Trentino ve Alto Adige 61,2 2204.21.68.00.00 Veneto 61,2 2204.21.69.00.00 Dao, Bairrada ve Douro 61,2 2204.21.71.00.00 Navarra 61,2 2204.21.74.00.00 Penedés 61,2 2204.21.76.00.00 Rioja 61,2 2204.21.77.00.00 Valdepenas 61,2 2204.21.78.00.00 andere 61,2 2204.21.79.00.00 Beyaz 61,2 2204.21.80.00.00 andere 61,2 2204.21.81.00.00 Beyaz 61,2 2204.21.82.00.00 andere 61,2 2204.21.83.00.00 Beyaz 61,2 2204.21.84.00.00 andere 61,2 2204.21.85.00.00 Madeira ve Setubal muscatel 61,2 2204.21.86.00.00 Sherry 61,2 2204.21.87.00.00 Marsala 61,2 2204.21.88.00.00 Samos ve Muscat de Lemnos 61,2 2204.21.89.00.00 Port 61,2 2204.21.90.00.00 andere 61,2 2204.21.91.00.00 andere 61,2 2204.21.93.00.00 Beyaz 61,2 2204.21.94.00.00 andere 61,2 2204.21.95.00.00 Beyaz 61,2 2204.21.96.00.00 andere 61,2 2204.21.97.00.00 Beyaz 61,2 2204.21.98.00.00 andere 61,2 2204.22.10.00.00 Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC’deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar 0 2204.22.22.00.00 Bordeaux 61,2 2204.22.23.00.00 Bourgogne (Burgundy) 61,2 2204.22.24.00.00 Beaujolais 61,2 2204.22.26.00.00 Vallée du Rhone 61,2 2204.22.27.00.00 Languedoc – Roussillon 61,2 2204.22.28.00.00 Val de Loire (Loire valley) 61,2 2204.22.32.00.00 Piemonte (Piemont) 61,2 2204.22.33.00.00 Tokay 61,2 2204.22.38.00.00 Beyaz 61,2 2204.22.78.00.00 andere 61,2 2204.22.79.00.00 Beyaz 0 2204.22.80.00.00 andere 0 2204.22.81.00.00 Beyaz 0 2204.22.82.00.00 andere 0 2204.22.83.00.00 Beyaz 0 2204.22.84.00.00 andere 0 2204.22.85.00.00 Madeira ve Setubal muscatel 0 2204.22.86.00.00 Sherry 0 2204.22.88.00.00 Samos ve Muscat de Lemnos 0 2204.22.90.00.00 andere 61,2 2204.22.91.00.00 andere 61,2 2204.22.93.00.00 Beyaz 0 2204.22.94.00.00 andere 0 2204.22.95.00.00 Beyaz 0 2204.22.96.00.00 andere 0 2204.22.97.00.00 Beyaz 0 2204.22.98.00.00 andere 0 2204.29.10.00.00 Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 °C’deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar 61,2 2204.29.22.00.00 Bordeaux 61,2 2204.29.23.00.00 Bourgogne (Burgundy) 61,2 2204.29.24.00.00 Beaujolais 61,2 2204.29.26.00.00 Vallée du Rhone 61,2 2204.29.27.00.00 Languedoc – Roussillon 61,2 2204.29.28.00.00 Val de Loire (Loire valley) 61,2 2204.29.32.00.00 Piemonte (Piemont) 61,2 2204.29.38.00.00 Beyaz 0 2204.29.78.00.00 andere 0 2204.29.79.00.00 Beyaz 61,2 2204.29.80.00.00 andere 61,2 2204.29.81.00.00 Beyaz 61,2 2204.29.82.00.00 andere 61,2 2204.29.83.00.00 Beyaz 61,2 2204.29.84.00.00 andere 61,2 2204.29.85.00.00 Madeira ve Setubal muscatel 61,2 2204.29.86.00.00 Sherry 61,2 2204.29.88.00.00 Samos ve Muscat de Lemnos 61,2 2204.29.90.00.00 andere 61,2 2204.29.91.00.00 andere 61,2 2204.29.93.00.00 Beyaz 61,2 2204.29.94.00.00 andere 61,2 2204.29.95.00.00 Beyaz 61,2 2204.29.96.00.00 andere 61,2 2204.29.97.00.00 Beyaz 61,2 2204.29.98.00.00 andere 61,2 2204.30.10.00.00 Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş olanlar 18,6 2204.30.92.00.00 Konsantre edilmiş 18,6 2204.30.94.00.00 andere 18,6 2204.30.96.00.00 Konsantre edilmiş 18,6 2204.30.98.00.00 andere 18,6 2206.00.10.00.00 Meyva posalarından yapılanlar 61,2 2206.00.31.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı 61,2 2206.00.39.00.00 andere 61,2 2206.00.51.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı 61,2 2206.00.59.00.00 andere 61,2 2206.00.81.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı 61,2 2206.00.89.00.00 andere 61,2 2207.10.00.10.11 Dökme etil alkol 25 2207.10.00.10.12 Ambalajlı etil alkol 30(22) 2207.20.00.10.13 Dökme etil alkol 10 2207.20.00.10.14 Ambalajlı etil alkol 15 2207.20.00.10.15 Alkollü içkiler 15 2208.90.91.10.00 Tarım ürünlerinden elde edilenler 70 2208.90.99.10.00 Tarım ürünlerinden elde edilenler 70 2209.00.11.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 34,1 2209.00.19.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 34,1 2209.00.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 34,1 2209.00.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 34,1 2301.10.00.00.13 Kanatlı hayvanlardan elde edilenler 0 2301.10.00.00.14 Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler 0 2301.10.00.00.18 andere 0 2302.10.10.00.11 Kepekler 3,5 2302.10.10.00.19 andere 3,5 2302.10.90.00.11 Kepekler 3,5 2302.10.90.00.19 andere 3,5 2302.30.10.00.11 Kepekler 4,3 2302.30.10.00.19 andere 4,3 2302.30.90.00.11 Kepekler 4,3 2302.30.90.00.19 andere 4,3 2302.40.02.00.11 Kepekler 4,3 2302.40.02.00.19 andere 4,3 2302.40.08.00.11 Kepekler 4,3 2302.40.08.00.19 andere 4,3 2302.40.10.00.11 Kepekler 4,3 2302.40.10.00.19 andere 4,3 2302.40.90.00.11 Kepekler 4,3 2302.40.90.00.19 andere 4,3 2302.50.00.00.11 Kepekler 4,3 2302.50.00.00.19 andere 4,3 2303.10.11.00.11 Mısır gluteni 3,7 2303.10.11.00.19 andere 3,7 2303.10.19.00.11 Mısır gluteni 3,7 2303.10.19.00.19 andere 3,7 2303.10.90.00.00 andere 3,7 2303.20.10.00.00 Şeker pancarının etli kısımları 3,7 2303.20.90.00.00 andere 3,7 2303.30.00.00.00 Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları 3,7 2304.00.00.00.00 Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın) 4,3 2305.00.00.00.00 Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın) 11,3 2306.10.00.00.00 Pamuk tohumundan 11,8 2306.20.00.00.00 Keten tohumundan 11,8 2306.30.00.00.00 Ayçiçeği tohumundan 11,8 2306.41.00.00.00 Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan 11,8 2306.49.00.00.00 andere 11,8 2306.50.00.00.00 Hindistan cevizi veya kopradan 11,3 2306.60.00.00.00 Palm cevizi veya palm bademinden 11,3 2306.90.05.00.00 Mısır embriyolarından 11,3 2306.90.11.00.00 Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar 11,3 2306.90.19.00.00 Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar 11,3 2306.90.90.00.00 andere 11,3 2307.00.11.00.00 Alkol derecesi %7,9’u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle %25 veya daha fazla olanlar 11,3 2307.00.19.00.00 andere 11,3 2307.00.90.00.00 Ham tartar 11,3 2308.00.11.00.00 Alkol derecesi %4,3’ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle %40’dan daha fazla olanlar 3,5 2308.00.19.00.00 andere 3,5 2308.00.40.00.00 Meşe palamudu, Rosskastanie, meyva posaları (üzüm posası hariç) 3,5 2308.00.90.00.00 andere 3,5 2309.10.11.00.00 Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10’dan az süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.13.00.00 Ağırlık itibariyle %10 ve daha fazla fakat %50’den az süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.15.00.00 Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat %75’den az süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.19.00.00 Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.31.00.00 Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10’dan az süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.33.00.00 Ağırlık itibariyle %10 ve daha fazla fakat %50’den az süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.39.00.00 Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.51.00.00 Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10’dan az süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.53.00.00 Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.59.00.00 Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 7,4 2309.10.70.00.00 Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler 7,4 2309.10.90.00.00 andere 7,4 2309.90.20.00.00 Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler 6,8 2309.90.31.00.00 Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.33.00.00 Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50’den az süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.35.00.00 Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75’den az süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.39.00.00 Ağırlık itibariyle % 75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.41.00.00 Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle %10’dan az süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.43.00.00 Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat %50’den az süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.49.00.00 Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.51.00.00 Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10’dan az süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.53.00.00 Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat %50’den az süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.59.00.00 Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler 6,8 2309.90.70.00.00 Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler 6,8 2309.90.91.00.00 Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları 6,8 2309.90.96.10.00 Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri 3,5 2309.90.96.90.11 Diğer balık yemleri 6,8 2309.90.96.90.12 İz mineral maddeler 0 2309.90.96.90.13 Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları 0 2309.90.96.90.19 andere 6,8 2401.10.35.00.00 Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün 25 2401.10.60.00.00 Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün 25 2401.10.70.00.00 Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün 25 2401.10.85.00.00 Fırında kurutulmuş tütün 25 2401.10.95.00.00 andere 25 2401.20.35.00.00 Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün 25 2401.20.60.00.00 Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün 25 2401.20.70.00.00 Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün 25 2401.20.85.00.00 Fırında kurutulmuş tütün 25 2401.20.95.00.00 andere 25 2401.30.00.00.11 Kırık (Göz büyüklüğü 8-3 Millimeter. arasındaki elekte kalanlar) 25 2401.30.00.00.19 andere 25 3502.11.10.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler 0 3502.11.90.00.00 andere 0 3502.19.10.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler 0 3502.19.90.00.00 andere 0 3502.20.10.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler 0 3502.20.91.00.00 Kurutulmuş (yaprak, Geld, flokon, ve toz halinde) 0 3502.20.99.00.00 andere 0 3502.90.20.00.00 İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler 0 3502.90.70.00.00 andere 0 3502.90.90.00.00 Albüminatlar ve diğer albümin türevleri 0 4501.10.00.00.00 Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) 0 4501.90.00.00.00 andere 0 5301.10.00.00.00 Keten (ham veya suda ıslatılmış) 0 5301.21.00.00.00 Kırılmış veya kabukları çıkarılmış 0 5301.29.00.00.00 andere 0 5301.30.00.00.11 Kıtıklar 0 5301.30.00.00.21 Ditme suretiyle elde edilenler 0 5301.30.00.00.29 andere 0 5302.10.00.00.00 Kendir (ham veya suda ıslatılmış) 0 5302.90.00.00.11 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 0 5302.90.00.00.19 andere 0