[ad_1]

Aussage : Ürdün ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının feshedilmesinden dolayı İthalat Rejim Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve dipnotlarda bulunan Ürdün ve Ürdün Haşimi Krallığı ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Anzahl der Entscheidungen: 353

20/12/1995 datiert 95/7606 Es ist neben dem Ministerrat Nr.

Die beigefügte „Zusätzliche Einfuhrregelung Entscheidung Entscheidung“ in der Kraft zu sein, 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 Es wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes entschieden Nr.

22 November 2018

IMPORT REGIME ANHANG ENTSCHEIDUNG ENTSCHEIDUNG

ARTIKEL 1- 20/12/1995 datiert 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve tüm dipnotlarda bulunan “Ürdün” ve “Ürdün Haşimi Krallığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Vorläufiger Artikel 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 20 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu Karar hükümleri uygulanmaz.

ARTIKEL 2- diese Entscheidung 22/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 3- Diese Entscheidung wird durch Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]