Aussage : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek menşeli 1101 gtip lu Buğday unu ve mahlut unu, 1512 gtip lu Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları ve 1702 gtip lu şekerlerde (Kimyaca saf fruktoz, Kimyaca saf maltoz hariç) gümrük vergisi oranları artırıldı; yine Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinde ve etlerde tarife kontenjanı açıldı, gümrük vergisi sıfırlandı.

Anzahl der Entscheidungen: 2018/11512

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 26/12/2017 datiert 138658 Nr Schriften, 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 Nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr, Ministerrat 5/3/2018 Es wird vereinbart.

IMPORT REGIME ANHANG ENTSCHEIDUNG ENTSCHEIDUNG

ARTIKEL 1- 20/12/1995 datiert 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. ARTIKEL NAMEN Zoll (%)
AB,
EFTA,
F.ADA.
GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. SİNG. D-8 D.Ü.
1101.00.11.00.00 Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (rot) buğday unu 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6
1101.00.90.00.00 Mahlut unu 82 82 82 82 82 82 82 82
1512.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 22,5 22,5 22,5 0 0 22,5 22,5 22,5
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 36 36 36 36 36 36 36 36
1512.11.99.00.00 Aspir yağı 36 36 36 36 36 36 36 36
1512.19.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 22,5 22,5 22,5 10,2 22,5 22,5 22,5 22,5
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.19.90.00.19 Aspir yağı 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.21.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar haıiç) (ein) 10 10 10 4,5 10 7,5 10 10
1512.21.90.00.00 andere 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1512.29.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (ein) 19,5 19,5 19,5 8,8 19,5 14,6 19,5 19,5
1512.29.90.00.00 andere 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1702.11.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
1702.11.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.19.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9(1)
1702.19.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135(1)
1702 20.10.00.00 İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri 135 135 135 135 135 135 135 135
1702 20.90.00.00 andere 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.50.00.00 Beyaz kristal toz halinde (auch agglomeriert) 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.30.90.00.00 andere 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.40.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.40.90.00.00 andere 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.60.95.00.00 andere 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.30.00.00 İzoglikoz 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.50.00.11 Diyet mamaları 0 0 0 0 0 0 0 0
1702.90.50.00.19 andere 40 40 40 40 40 40 40 40
1702.90.71.00.00 Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.75.00.00 Toz halinde (auch agglomeriert) 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.79.00.00 andere 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 135 135 135 135 135 135
1702 90.95.00.11 Diabetik olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
1702.90.95.00.19 andere 135 135 135 135 135 135 135 135
1702.90.95.00.90 andere 135 135 135 135 135 135 135 135

GEÇİCİ MADDE l- versandt der Türkei vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Entscheidung werden soll, aus einem Beförderungspapier die Installation der Ware ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Entscheidung spätestens Regelung 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

ARTIKEL 2- Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1- (1) diese; Kararın amacı. 10/4/2003 datiert 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 9 uncu maddesi uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tanın ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

ARTIKEL 2- (1) 14/4/2010 datiert 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G. T.P.) ve isimleri belinden Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.P. Artikelname Höhe der Zollkontingente (Ton) Zollsatz anzulegenden (%)
02.01 Fleisch von Rindern (frisch oder gekühlt) 8.000 0
02.02 Fleisch von Rindern (dondurulmuş)
02.04 Koyun ve keçi etleri (frisch, gekühlt oder gefroren) 2.000 0
02.06 Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, kalır veya bardoların yenilen sakatatı (frisch, gekühlt oder gefroren) 2.000 0
02.07 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (frisch, gekühlt oder gefroren) 1.000 0
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu 85.000 0
15.12 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) 75.000 0
17.02 andere Zucker (chemisch reine Lactose, Maltose, einschließlich Glucose und Fructose) (fest); aromatisiertem oder gefärbte teilnehmen Mittel Zuckersirupe; Anruf Ballsaal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın): Karamell 20.000 0

Gümrük vergileri

ARTIKEL 3- (1) diese Entscheidung 2 nci maddesinde belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

Die Einfuhrlizenzen

ARTIKEL 4- (1) Ministerium für Wirtschaft für die Einfuhren im Rahmen dieser Entscheidung durchgeführt werden (Generaldirektion für Importe) Einfuhrlizenz erteilt wird.

(2) freier Warenverkehr zu importierenden Eintrag Erklärung für diese Entscheidung, Es muss innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhrlizenzen registriert.

(3) Die Einfuhrlizenzen an Dritte weitergegeben.

Usul ve esaslar

ARTIKEL 5- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

ARTIKEL 6- (1) 2 nci madde kapsamındaki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır. aber, aynı tablodaki 02.01, 02.02, 02.04, 02.06 und 02.07 gümrük tarife pozisyonlu maddeler için açılan tarife kontenjanları 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılır.

andere Gesetze

ARTIKEL 7- (1) Die Entscheidung, sie zu nehmen die Sache an diesem Ort, Einfuhrregelung Dekret und andere damit zusammenhängende Regelungen gelten.

Kraft

ARTIKEL 8- (1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 9- (1) Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.