[ad_1]

Aussage : İthalat Rejimi Kararı V sayılı listede yer alan 8482.10.10 (Kayıt no: 40) und 8482.10.90 (Kayıt No: 30) gtip lu ürünlere ait tanım

Anzahl der Entscheidungen : 2018/11639

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 5/4/2018 datiert 34402 Nr Schriften, 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 Nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr, Ministerrat 9/4/2018 Es wird vereinbart.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

ARTIKEL 1-25/12/2017 datiert 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın V Sayılı Listesinde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve kayıt numaraları belirtilen eşyalara ilişkin tanımlar karşılarında ifade edilen şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. KAYIT NO ARTIKEL NAMEN GÜMRÜK
VERGİSİ (%)
GÖZDEN GEÇİRME
TARİHİ**
8482.10.108482.10.90

4030

* Motorun kayışlı tahrik yönetim sistemleri, elektrikli direksiyon sistemleri veya direksiyon dişlisi veya direksiyon dişlileri için bilyalı vidaların imalinde kullanılmaya mahsus bilyalı rulmanlar,

3 mm veya daha büyük bir iç çapa sahip,

— en çok 100 mm dış çapa sahip,

— en fazla 40 mm genişliğe sahip,

— toz kapağı ile donatılmış olsun veya olmasın (ein).

0 31.12.2019

(ein): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

ARTIKEL 2- Bu Kararın birinci maddesinde yapılan değişiklikler kapsamındaki eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç gümrük vergilerine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

ARTIKEL 3- diese Entscheidung 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 4- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

[ad_2]