Aussage : 2007/25 sayılı Tebliğ kapsamında 4015.19.00.00.11 gtipli Ev işlerinde kullanılan eldivenlerde gözetim uygulaması kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığından:

ARTIKEL 1 - 3/7/2007 datiert 26571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2007/25)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. Warenbeschreibung CIF Kıymet
4015.11.00.00.00 Cerrahide kullanılan eldivenler 4,5 USD / Kg *

*Kg:Brüt Ağırlık”

ARTIKEL 2 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
3/7/2007 26571
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
1- 11/11/2010 27756
2- 28/7/2011 28008
3- 11/7/2012 28350