[ad_1]

Aussage : 2017/4 sayılı Tebliğ kapsamında 1206.00.91.00.11 und 1206.00.99.00.11 gtiplu Çerezlik Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanmakta olan 1500 ABD Doları/ton/brüt gözetim miktarı 2500 ABD Doları/ton/brüt yükseltildi.

Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 5/4/2017 datiert 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2017/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P Warenbeschreibung Zollwert Einheit (ABD Doları/Ton*)
1206.00.91.00.11 Vorspeisen diejenigen 2.500
1206.00.99.00.11 Vorspeisen diejenigen 2.500

*Ton: Brüt Ağırlık ”

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

Vorläufiger Artikel 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

[ad_2]