[ad_1]

Aussage : 2018/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 3921.12.00.00.00 gtip i altında sınıflandırılan Vinilklorür polimerlerinden plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritlerin ithalatında uygulanmakta olan 2,5 ABD Doları/Kg/Brüt miktarındaki gözetim miktarı 3,5 ABD Doları/Kg/Brüt olarak yeniden belirlenmiştir.

Commerce Ministerium:

ARTIKEL 1 - 6/3/2018 datiert 30352 Kommuniqué über die Umsetzung der Aufsicht über Einfuhren, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. (Kommuniqué Nr: 2018/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Beschreibung der Waren Zollwert Einheit (USD / Kg *)
3921.12.00.00.00 Vinilklorür polimerlerinden olanlar 3,5
3921.90.41.00.00 Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar 2,5
3921.90.43.00.00 andere 2,5
3921.90.90.90.00 andere 2,5

*Kg: Brüt ağırlık”

ARTIKEL 2 - Dieses Kommuniqué nach dem Datum der Veröffentlichung 30 UNC-Tag in Kraft tritt.

ARTIKEL 3 - Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

Es Communiqué im Amtsblatt veröffentlicht
historisch Graf
6/3/2018 30352

[ad_2]