[ad_1]

Aussage : Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2011/14) kapsamında Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

Das Ministerium für Wirtschaft:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 14/7/2016 datiert 29770 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/28) ile Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli 7408.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” (bakır filmaşin) ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) GTP: Zolltarifposition,

b) Ausschuss: Unlauterer Wettbewerb in Import Evaluation Board,

c) Rusya: Rusya Federasyonunu,

ç) YÜD: Inländische Produktionsniederlassung,

ausdrücken.

Entscheidung

ARTIKEL 4 - (1) Als Ergebnis der Untersuchung durchgeführt, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı saptanmıştır. Informationen über den Umfang der Untersuchung, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) In diesem Zusammenhang, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 28/7/2011 datiert 28008 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2011/14) kapsamında Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

Kraft

ARTIKEL 5 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 6 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

[ad_2]