Aussage : Finnland, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 und 4804.11.90.10.12 GTİP leri altında kayıtlı metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların Türkiyeye ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Das Ministerium für Wirtschaft:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 30/10/2016 datiert 29873 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/46) ile Finlandiya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Polonya Cumhuriyeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 und 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kâğıtlar” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Import Generaldirektion des Ministeriums für Wirtschaft Abschluss der Antidumpinguntersuchung durch die Entscheidung als Ergebnis genommen geführt zu erzwingen.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Brasilien: Brezilya Federal Cumhuriyetini,

b) Finnland: Finlandiya Cumhuriyetini,

c) GTIP: Zolltarif Statistiken Position,

ç) Gesetz: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

d) Ausschuss: Unlauterer Wettbewerb in Import Evaluation Board,

e) Polonya: Polonya Cumhuriyetini,

f) Rusya: Rusya Federasyonunu,

G) TGTC: Position Statistiken der türkischen Zolltarif aufzuspalten

ausdrücken.

Entscheidung

ARTIKEL 4 - (1) Als Ergebnis der Untersuchung durchgeführt, Finnland, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. Informationen über den Umfang der Untersuchung, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) In diesem Zusammenhang, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tabloda GTİP’i, eşya tanımı, menşe ülkeleri ve firma unvanları belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

GTIP Warenbeschreibung Ursprungsland Name des Unternehmens Önlem Oranı (CIF Bedelin %)
4804.11.11.10.004804.11.15.10.00

4804.11.90.10.11

4804.11.90.10.12

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlarıBirinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

m2. Gewicht 150 gr. dan az olanlar

m2 .ağırlığı 150 gr. oder mehr,fakat 175 gr. dan az olanlar

Finnland Stora Enso OYJ 11,34
andere 11,34
Rusya Ilim Group Joint Stock Company 5,28
andere 11,19
Polonya Mondi Swiecie S.A. 5
andere 11
Brasilien Klabin S.A. 5,27
andere 11,21

Anwendung

ARTIKEL 5 - (1) Zollverwaltungen, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, Unbeschadet der Bestimmungen anderer Rechtsvorschriften, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil eder.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Kraft

ARTIKEL 6 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 7 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.