Aussage : Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı 8302.10 G.T.P. de tanımlı menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) eşya için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

Das Ministerium für Wirtschaft:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, Ekonomi Bakanlığı tarafından başvuru üzerine Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı 8302.10 G.T.P.’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)“, 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Ministerium: Das Ministerium für Wirtschaft,

b) Zentrale: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) G.T.İ.P.: Zolltarif Statistiken Position,

d) Gesetz: 14/6/1989 datiert 3577 Nein. Das Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import,

e) Entscheidung: 20/10/1999 datiert 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) Vorschriften: 30/10/1999 datiert 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

G) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

G) İspanya: İspanya Krallığını,

h) Tayvan: Çin Tayvanını,

ich) Tayland: Tayland Krallığını,

ausdrücken.

Soruşturma konusu eşya

ARTIKEL 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, 21/12/2016 datiert 29925 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/53), 27/8/2008 datiert 26980 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2008/29) und 20/10/2017 datiert 30216 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2017/21) ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 8302.10 G.T.P.’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)“, 8302.50.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 G.T.İ.P.’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” eşyasıdır.

(2) Bu aşamada belirtilen gümrük tarife pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru ve mevcut durum

ARTIKEL 5 - (1) 7/2/2004 datiert 25366 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2004/3) ile ÇHC menşeli 8302.10 und 8302.50 G.T.P.’de tanımlı eşya için 1,39 ABD doları/Kg, 8302.42 G.T.P.’de tanımlı eşya için ise 0,508 ABD doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, söz konusu Tebliğin nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 20/7/2010 datiert 27647 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2010/18) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlem miktarı, 8302.10 und 8302.50 G.T.P.’de tanımlı eşya için 1,64 ABD doları/Kg tutarına, 8302.42 G.T.P.’de tanımlı eşya için ise 0,75 ABD doları/Kg tutarına yükseltilmiştir. Allerdings, Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2016/53) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, bahis konusu eşya ithalatında dampinge karşı önlemin bahis konusu oranlarda uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2008/29) Nach den Bestimmungen, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, Malaysia, Endonezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2017/21) Nach den Bestimmungen, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/3/2018 datiert 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Kommuniqué Nr: 2016/53) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13/4/2018 datiert 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Kommuniqué Nr: 2008/29) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 16/4/2018 datiert 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Kommuniqué Nr: 2017/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri kapsamında, 8302.10.00.00.12 G.T.İ.P.’de yer alan nakil vasıtalarına mahsus menteşeler, söz konusu dampinge karşı kesin önlemlerin dışında bırakılmıştır.

(5) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş. ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) tarafından ÇHC, Indonesien, Malaysia, Tayvan, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

ARTIKEL 6 - (1) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

(2) Almanya menşeli önlem konusu eşyanın ithalatının son yıllarda dikkat çekecek miktarda artış gösterdiği ve 2010 yılı itibarıyla yaklaşık 3.000 ton mertebesinde olan bahis konusu ithalatın 2017 im Jahr 6.000 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem çerçevesinde söz konusu ülke menşeli eşyanın toplam ithalat içindeki payı 2010 yılı için yaklaşık %18’den 2017 yılı için %22’ye yükseldiği tespit edilmiştir.

(3) Almanya’dan yapılan inceleme kapsamı eşya ithalatına ait birim fiyatların yıllar içerisinde kayda değer ölçüde düştüğü görülmektedir. Bu itibarla, 2010 yılı itibarıyla 8,15 ABD Doları/Kg tutarında gerçekleşen ithalat birim fiyatları, 2016 yılı içerisinde 2,35 ABD Doları/Kg tutarına gerilemiştir. 2017 yılı için ise söz konusu birim fiyatlar 6,53 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(4) Hindistan menşeli önlem konusu eşyanın ithalatının da son yıllarda dikkat çekecek miktarda artış gösterdiği ve 2010 yılı itibarıyla yaklaşık 587 ton mertebesinde olan bahis konusu ithalatın 2017 im Jahr 1.836 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem çerçevesinde söz konusu ülke menşeli eşyanın toplam ithalat içindeki payı 2010 yılı için yaklaşık %1.70’ten 2017 yılı için %5.08’e yükseldiği tespit edilmiştir.

(5) Hindistan’dan yapılan inceleme kapsamı eşya ithalatına ait birim fiyatların 2014 yılına kadar yükselerek 2010 yılı itibarıyla 3,97 ABD Doları/Kg tutarından 2014 yılı için 5,82 ABD Doları/Kg tutarına yükseldiği, sonrasında ise kademeli olarak gerileyerek 2017 yılı için 4,08 ABD Doları/Kg tutarında gerçekleştiği görülmektedir.

Karar ve işlemler

ARTIKEL 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Verordnung 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Untersuchung, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soruşturma dönemi

ARTIKEL 8 - (1) Soruşturma dönemi, 1/1/2015 ile soruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihleri arasındadır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

ARTIKEL 9 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

(3) Türkisch gemacht schriftliche und mündliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Untersuchung. Fragebogen und die Antworten auf die damit verbundenen anderen Parteien als Informationen, die alle Antworten, belgisch, Meinungen und Forderungen müssen eine schriftliche Türkisch einreichen. Präsentiert in einer anderen Sprache als Türkisch Antwort, Informationen, belgisch, Ansichten und Forderungen werden ignoriert.

(4) Die betroffenen Parteien, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. Die betroffenen Parteien, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

(7) Die Untersuchung „ansässigen Unternehmen in der Türkei, Institutionen und Organisationen Interessenten, die sein wollen ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

PEP-Adresse: ekonomi@hs01.kep.tr

(8) Die Untersuchung „basierte Firmen im Ausland, Institutionen und Organisationen Interessenten, die sein wollen ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

Posta Adresi: T.C. Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Söğütözü Mah. 2176. Sok. Nein: 63 Çankaya / ANKARA

Süreler

ARTIKEL 10 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 Tag. 9 uncu maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

ARTIKEL 11 - (1) Verordnung 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

ARTIKEL 12 - (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

ARTIKEL 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Söğütözü Mah. 2176. Sok. Nein: 63 Çankaya / ANKARA

PEP-Adresse: ekonomi@hs01.kep.tr

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

Fax: +90 312 204 99 53

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14– (1) Untersuchung, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Kraft

ARTIKEL 15 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 16 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.