[ad_1]

Aussage : ÇHC menşeli 8415.10.90.00.00 GTİP li duvar tipi split klimalar ile 8415.90.00.90.11 GTİP i altına kayıtlı duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç) und 8415.90.00.90.12 GTİP i altına kayıtlı duvar tipi split klimaların iç üniteleri ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Das Ministerium für Wirtschaft:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 21/3/2017 datiert 30014 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2017/8) mit Ursprung in der Volksrepublik China Volks 8415.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTIP) “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 GTİP altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

b) GTIP: Zolltarif Statistiken Position,

c) Ausschuss: Unlauterer Wettbewerb in Import Evaluation Board,

ç) YÜD: Yerli üretim dalını,

ausdrücken.

Entscheidung

ARTIKEL 4 - (1) Als Ergebnis der Untersuchung durchgeführt, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Informationen über den Umfang der Untersuchung, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) In diesem Zusammenhang, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 26/7/2006 datiert 26240 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2006/20) ile yürürlüğe konulan, 21/3/2012 datiert 28240 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2012/6) ile süresi uzatılan ÇHC menşeli 8415.10.90.00.00 GTİP’li “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) ÇHC menşeli ilgili ürün ithalinde uygulanan önlemin devam etmesiyle beraber, 28/2/2009 datiert 27155 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2009/6) ile Malezya’ya, 4/1/2011 datiert 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2011/3) ile de Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam’a önlemlerin etkisiz kılınmasının tespit edilmesi sonucu teşmil edilen önlemlerin uygulanmasına da aynen devam edilir.

GTIP Beschreibung der Waren Ursprungsland Dampinge
Karşı
Önlem
(% CIF)
8415.10.90.00.00 Yalnız duvar tipi split klimalar Çin Halk
Cumhuriyeti
%25
8415.90.00.90.11 Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)
8415.90.00.90.12 Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri

Kraft

ARTIKEL 5 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 6 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

[ad_2]