[ad_1]

Aussage : Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gtip larında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2017/1) uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem 9 ay süresince geçici olarak durdurulmuştur.

Commerce Ministerium:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) ABD: Amerika Birleşik Devletlerini,

b) Entscheidung: 20/10/1999 datiert 99/13482 Die Entscheidung zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs bei Einfuhren, die mit dem Kabinettsdekret Nr.,

c) Ausschuss: Unlauterer Wettbewerb in Import Evaluation Board,

ausdrücken.

Aktuelle Maßnahme

ARTIKEL 4 - (1)14/7/2015 datiert 29416 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2015/28) entsprechend, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalinde CIF bedelin %9,43’ü ila %19,96’sı arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yürütülen soruşturma sonucunda ise 7/3/2017 datiert 30000 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2017/1) entsprechend, söz konusu önlemin CIF bedelin %12,24’ü ila %19,96’sı arasında firma bazında değişen oranlarda uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

Grund

ARTIKEL 5 - (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, pazar koşullarının geçici olarak değişmesi nedeniyle, önlemlerin askıya alınması sonucunda yerli üretim dalında zararın devam etme veya yinelenme ihtimalinin bulunup bulunmaması değerlendirilmiştir.

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde oluşan eğilim, önlem konusu ithalatın miktarı ve Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının etkisi; önlem konusu ürüne yönelik olarak uygulanan diğer mali yükümlülüklerin etkisi değerlendirildiğinde, pazar koşullarının geçici olarak değişmesi nedeniyle, önlemlerin askıya alınması için gerekli şartların bulunduğu anlaşılmıştır.

Entscheidung

ARTIKEL 6 - (1) İnceleme neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının Onayı ile Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, Dieses Communiqué 1 inci maddesinde ifade edilen dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasının 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

Askıya alma kararının uzatılması veya önlemin tekrar yürürlüğe konulması

ARTIKEL 7 - (1) Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Dieses Communiqué 6 ncı maddesinde zikredilen 9 aylık süre, en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

(2) Önlemin uygulanmasının durdurulma gerekçesinin ortadan kalkması halinde Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakanlık Onayı ile önlemin tekrar yürürlüğe konulmasına karar verilebilir.

Kraft

ARTIKEL 8 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 9 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]