[ad_1]

Aussage : Güney Kore ve Makedonya menşeli/çıkışlı, 8302.10 GTP de tanımlı menteşeler, 8302.50.00.00.00 GTİP de tanımlı sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve 8302.42.00.00.00 GTİP de tanımlı diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

Commerce Ministerium:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, Ticaret Bakanlığı tarafından başvuru üzerine Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)“, 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Ministerium: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Indonesien: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

ç) Zentrale: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) GTIP: Zolltarif Statistiken Position,

f) Südkorea: Kore Cumhuriyeti’ni,

G) Indien: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

G) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

h) İtalya: İtalya Cumhuriyeti’ni,

ich) Gesetz: 3577 Nein. Das Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import,

ich) Entscheidung: 20/10/1999 datiert 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

j) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

k) Mazedonien: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,

l) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

m) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

n) TGTC: Position Statistiken der türkischen Zolltarif aufzuspalten,

die) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ö) Vorschriften: 30/10/1999 datiert 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ausdrücken.

Soruşturma konusu eşya

ARTIKEL 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, 8302.10 GTP’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)“, 8302.50.00.00.00 GTİP’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)”dır.

(2) Soruşturma konusu eşyanın TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

ARTIKEL 5 - (1) 07/02/2004 datiert 25366 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2004/3) ile ÇHC menşeli 8302.10 und 8302.50 GTP’de tanımlı eşya için 1,39 ABD Doları/Kg, 8302.42 GTP’de tanımlı eşya için ise 0,508 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 20/7/2010 datiert 27647 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2010/18) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlem miktarı, 8302.10 und 8302.50 GTP’de tanımlı eşya için 1,64 ABD Doları/Kg tutarına, 8302.42 GTP’de tanımlı eşya için ise 0,75 ABD doları/Kg tutarına yükseltilmiştir. Allerdings, 21/12/2016 datiert 29925 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/53) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, bahis konusu eşya ithalatında dampinge karşı önlemin aynı oranlarda uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) 27/08/2008 datiert 26980 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr:2008/29) Nach den Bestimmungen, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, Malaysia, Endonezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) 20/10/2017 datiert 30216 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr:2017/21) Nach den Bestimmungen, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/3/2018 datiert 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Kommuniqué Nr:2016/53) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13/4/2018 datiert 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Kommuniqué Nr:2008/29) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 16/4/2018 datiert 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Kommuniqué Nr:2017/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri kapsamında, 8302.10.00.00.12 GTİP’de yer alan nakil vasıtalarına mahsus menteşeler, söz konusu dampinge karşı kesin önlemlerin dışında bırakılmıştır.

(5) 4/5/2019 datiert 30764 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr:2019/16) Nach den Bestimmungen, ÇHC menşeli eşyanın ithalinde uygulanan söz konusu önlem, Hindistan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(6) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş. tarafından ÇHC, Indonesien, Malaysia, Tayvan, İspanya, İtalya, Yunanistan, Tayland ve Hindistan menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Güney Kore ve Makedonya üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(7) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular, Gesetz, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

ARTIKEL 6 - (1) TÜİK verileri üzerinde yapılan değerlendirmede, soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatının 2016 im Jahr 148 milyon ABD Doları ve 35.227 Ton, 2017 im Jahr 169 milyon ABD Doları ve 31.205 Ton, 2018 im Jahr 146 milyon ABD Doları ve 24.440 Ton, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 63 milyon ABD Doları ve 10.986 ton seviyesinde olduğu; söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların ise 2016-2019 döneminde sırasıyla 4,20, 5,41, 5,97 und 5,75 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Güney Kore menşeli ithalat ise miktar bazında devamlı olarak artmış; 2016 im Jahr 3,7 milyon ABD Doları ve 402 Ton, 2017 im Jahr 4,5 milyon ABD Doları ve 867 Ton, 2018 im Jahr 4,4 milyon ABD Doları ve 1.104 Tonnen und 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3,1 milyon ABD Doları ve 1.157 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında Güney Kore’nin soruşturma konusu eşya ithalatında miktar bazında Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya’dan sonra dördüncü sıraya yerleştiği ve 2016 im Jahr % 1,1 olan ithalat payını 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde %10,5’e yükselttiği görülmektedir.

(3) Güney Kore’den yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ait birim fiyatların yıllar içerisinde kayda değer ölçüde düştüğü görülmektedir. Ab diesem Zeitpunkt, 2016 yılı itibariyle 9,24 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşen ithalat birim fiyatları, 2018 yılı için 3,97 ABD Doları/Kg seviyesine gerilemiştir. 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemi için ise söz konusu birim fiyatlar 2,69 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(4) Soruşturma konusu eşyanın Makedonya menşeli ithalatı incelendiğinde; söz konusu ithalatın da son yıllarda artış gösterdiği ve 2016 yılında Makedonya’dan bahis konusu eşya ithalatı yapılmazken, 2017 im Jahr 184 Bin ABD Doları ve 68 Ton, 2018 im Jahr 152 Bin ABD Doları ve 110 Tonnen und 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 98 Bin ABD Doları ve 42 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde Makedonya’nın soruşturma konusu eşya ithalatında miktar bazında ithalat payının % 0,4 olduğu görülmektedir.

(5) Makedonya’dan yapılan soruşturma konusu eşya ithalatına ait birim fiyatların oldukça düşük olduğu; 2017 yılı itibariyle 2,68 ABD Doları/Kg seviyesinden 2018 yılı için 1,38 ABD Doları/Kg seviyesine düştüğü, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 2,33 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

Karar ve işlemler

ARTIKEL 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Güney Kore ve Makedonya menşeli/çıkışlı, 8302.10 GTP’de tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)“, 8302.50.00.00.00 GTİP’de tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’de tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Verordnung 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Untersuchung, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

ARTIKEL 8 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiler yer almaktadır. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Türkisch gemacht schriftliche und mündliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Untersuchung. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belgisch, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

ARTIKEL 9 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 Tag. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi

ARTIKEL 10 - (1) Verordnung 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

ARTIKEL 11 - (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

ARTIKEL 12 - (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ministry of Commerce

Generaldirektion für Importe

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adresse: Söğütözü Mah. 2176. Sok. Nein:63 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 95 88, Fax: +90 312 204 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Die Untersuchung „ansässigen Unternehmen in der Türkei, Institutionen und Organisationen Interessenten, die sein wollen ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine veya e-posta adresine gönderir.

PEP-Adresse: ekonomi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, Institutionen und Organisationen Interessenten, die sein wollen ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

ARTIKEL 13 - (1) Untersuchung, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Kraft

ARTIKEL 14 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 15 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]