[ad_1]

Aussage : 2015/49 Nr Import-Änderung zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs auf den Kommuniqué; 7007 gtip i altında sınıflandırılan ürünlerden 7007.19.80.00.13 gtip lu 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ve 7007.19.80.00.14 gtip lu 84.71, 85.17 und 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç tutulmuştur.

Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 18/11/2015 datiert 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2015/49)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturma konusu ürün 70.07 (7007.19.80.00.13 und 7007.19.80.00.14 ohne) GTP altında tasnif edilen temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile 84.71, 85.17 und 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) dır.”

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTIP Warenbeschreibung Ursprungsland Üretici/İhracatçı Firma Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)
70.07
(7007.19.80.00.13, 7007.19.80.00.14, 7007.21.20.00.21,
7007.21.20.00.31,
7007.21.80.00.21,
7007.21.80.00.31,
7007.29.00.00.11, 7007.29.00.00.12 ohne)
Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 8471, 85.17 und 8528 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) China Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co. Ltd. 59,6
andere 66,1
israil Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. 32,05
andere 39,5
7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar China Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar 10,0
7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar israil
7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

[ad_2]