Aussage : 2008/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı vergiye tabi Endonezya, Malaysia, Tayvan menşeli menteşelerin gtip u 8302.10 şeklinde değiştirilmiş; Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç tutulmuştur.

Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 27/8/2008 datiert 26980 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2008/29)’in 1 erster Absatz des Artikels wird wie folgt geändert:.

„(1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10, 8302.42.00.00.00 und 8302.50.00.00.00 gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar” için 21/12/2016 datiert 29925 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/53) mit 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.”

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan Tablo-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTİP Warenbeschreibung Menşe/Çıkış Ülkesi Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/KG)
8302.10 Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç) EndonezyaMalezya

Çin Tayvanı

1,64
8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.42.00.00.00 andere, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) EndonezyaMalezya

Çin Tayvanı

0,75

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.