Aussage : 2017/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında dampinge karşı vergiye tabi İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli menteşelerin gtip u 8302.10 şeklinde değiştirilmiş; Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç tutulmuştur.

Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 20/10/2017 datiert 30216 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2017/21)’in 1 erster Absatz des Artikels wird wie folgt geändert:.

„(1) 7/2/2004 datiert 25366 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2004/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer Menteşeler”, 8302.42.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”nın ithalatında 0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 20/7/2010 datiert 27647 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2010/18) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin 8302.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Menteşeler (Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılanlar Hariç)“, 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ve 83.02.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ithalatında 0,75 ila 1,64 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına karar verilmiştir. Allerdings, 21/12/2016 datiert 29925 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/53) hükümleri çerçevesinde anılan önlemin, 8302.10, 8302.42.00.00.00 und 8302.50.00.00.00 gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan” adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıkların” ithalatında 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında uygulanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, 27/8/2008 datiert 26980 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2008/29) ile de; ÇHC için geçerli dampinge karşı önlem genişletilerek Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli ve/veya çıkışlı söz konusu eşya ithalatına teşmil edilmiştir.”

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTIP Warenbeschreibung Ursprungsland Firma Dampinge Karşı Önlem(ABD Doları /Kg)
8302.10 Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç) İspanya Tüm Firmalar 1,64
İtalya Maggi S.R.L. 0
andere 1,64
Yunanistan Tüm Firmalar 1,64
Tayland Tüm Firmalar 1,64
8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya İspanya Tüm Firmalar 1,64
İtalya Maggi S.R.L. 0
andere 1,64
Yunanistan Tüm Firmalar 1,64
Tayland Tüm Firmalar 1,64
8302.42.00.00.00 andere, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) İspanya Tüm Firmalar 0,75
İtalya Maggi S.R.L. 0
andere 0,75
Yunanistan Tüm Firmalar 0,75
Tayland Tüm Firmalar 0,75

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.