[ad_1]

Aussage : 72 und 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2018/3) başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz kapatılmıştır.

Commerce Ministerium:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) dieses Communiqué, 27/4/2018 datiert 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2018/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 datiert 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 datiert 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Entscheidung

ARTIKEL 2 - (1) Evaluation Board in der Import-Sicherheitsüberwachung, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Kraft

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 4 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]