[ad_1]

06/04/2017 datiert 30030 Official Gazette

Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Ministerium für Wirtschaft (Ministerium) Generaldirektion für Importe (Zentrale) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

*Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, janta takılı halde gelen ve 87.08 tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir.

Ön inceleme

ARTIKEL 2 - (1) İnceleme konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) Yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

(3) İnceleme konusu eşyanın ithalatına karşı önlem uygulanmasında bir gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.

Entscheidung

ARTIKEL 3 - (1) Evaluation Board in der Import-Sicherheitsüberwachung, inceleme konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 datiert 25486 Nr Verordnung Amtsblatt veröffentlicht Import Schutzmaßnahmen (Vorschriften) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (Untersuchung) açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “kilogram başına 0,50 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Durchführung der Untersuchung

ARTIKEL 4 - (1) Untersuchung, von der Generaldirektion im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen der Verordnung durchgeführt. Die gesamte Schriftverkehr über die Untersuchung von den Behörden durchgeführt unten aufgeführten.

T.C. Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

Sicherheitsüberwachung

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Nein:63 06530 Çankaya/Ankara

Tel: (+90 312) 204 99 42 Fax: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Mail: korunma@ekonomi.gov.tr

Die betroffenen Parteien

ARTIKEL 5 - (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

ARTIKEL 6 - (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen ilgili taraf soru formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, ilgili taraf başvuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Türkisch gemacht schriftliche und mündliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Untersuchung. Fragebogen und die Antworten auf die damit verbundenen anderen Parteien als Informationen, die alle Antworten, belgisch, Meinungen und Forderungen müssen eine schriftliche Türkisch einreichen. Präsentiert in einer anderen Sprache als Türkisch Antwort, Informationen, belgisch, Ansichten und Forderungen werden ignoriert.

(3) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Der Rest der interessierten Parteien

ARTIKEL 7 - (1) Die betroffenen Parteien, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Weitere Ankündigungen das Datum und der Ort der Untersuchung betreffend werden öffentliche Anhörung Sitzung gemacht werden, die auf Anfrage stattfinden 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Privatleben

ARTIKEL 8 - (1) Die von den Parteien während der Untersuchung Verordnung gegeben 6 ten nach den in Artikel genannten Bestimmungen werden als vertraulich eingestuften.

Das Weglassen von Informationen oder falsche Informationen gegeben werden

ARTIKEL 9 - (1) Verordnung 4 Dritte nach Artikel, in jedem Stadium der Untersuchung von der Generaldirektion angeforderten Informationen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit oder behindern Untersuchungen zum Verständnis, dass die vorliegende Untersuchung auf der Grundlage von Daten aus erhalten werden. Generaldirektion für Informationen, die von einschlägiger Verfügung gestellt, wenn festgestellt wird, dass diese Informationen nicht falsch betrachtet.

Die Dauer der Untersuchung

ARTIKEL 10 - (1) Untersuchung, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

Kraft

ARTIKEL 11 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 12 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

[ad_2]