1 Juli 2017 datiert und 30111 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Nein: 2017/8)