Değerli Üyelerimiz,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Kara Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Veri Yönetimi ve Koordinasyon Dairesi’nin yazılarında; Kara gümrük kapılarının mevcut fiziki yapısının iyileştirilmesinde uygulanan gümrük işlemlerinin etkinleştirilmesinde ve ülkemizin kalkınmasında önemli yer tutan dış ticaret ve turizm gibi faaliyetlerin kolaylaştırılmasında komşu ülkelerle işbirliği yapılması ve çalışmaların bu ülkelerle koordineli bir şekilde yürütülmesinin önem arz ettiği, bu amaçla
14.01.2017 Datum und 29948 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 2017 yılı Yatırım Programında yer alan Kara Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesinin Bakanlığımız koordinasyonunda yürütüldüğü, proje kapsamında master planın hazırlanması aşamasında literatür taraması, saha ziyaretleri, paydaş anketleri/mülakatlar ve çalıştaylar yapılması planlandığı, projeyle ilgili detaylı bilgileri içeren dokümanın ekte yer aldığı bildirilmiştir.

Projeyle ilgili varsa görüş ve önerilerinizin 06 Haziran 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Derneğimizin info@igmd.org.tr adresine mail olarak iletilmesini önemle olunur.

Customs Brokers Association, Istanbul

Vorstand

Kara Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi