Aussage : Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr:2015/12) de Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklik kapsamında yalnızca 8509.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ve ev işlerinde kullanılmaya mahsus mikser , blender , öğütücü vs. gibi elektrikli ev aletlerinde kullanılan bıçaklarda dampinge karşı vergi uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen bıçaklar 8208.30.00.00.00 tarife pozisyonunda yer almakta olup Kilogram başına olmak üzere 20,85 USD tutarında dampinge karşı vergi uygulamaya konulmuştur. Bahsi geçen tebliğ yürürlüğe girmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Das Ministerium für Wirtschaft: 24.05.2017 datiert 30075 Nr R. G.

ARTIKEL 1 - 23/5/2015 datiert 29364 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2015/12)’in 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

„(1) Soruşturma konusu ürün, 8208.30.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar”dır.

(2) Soruşturma konusu ürün küçük ev aletlerinin ve mutfak robotlarının imalatında ana bileşen olarak kullanılmaktadır.”

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTIP Madde Ursprungsland Dampinge Karşı Vergi (ABD Doları/Kg)
8208.30.00.00.00 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar

China

20,85

ARTIKEL 3 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.