Anzahl der Entscheidungen : 2017/10106

31/1/2017 datiert 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 datiert 50162 Nr Schriften, 3065 Anzahl der Umsatzsteuergesetz 28 th 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Ministerrat 25/4/2017 Es wird vereinbart.

25/4/2017 TARİHLİ VE 2017/10106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

ARTIKEL 1 - 31/1/2017 datiert 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesi ile 8 inci maddesinde yer alan “30/4/2017” ibareleri “30/9/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

ARTIKEL 2 - Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

MADDE – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.