[ad_1]

Aussage : 2014/1 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğin İhracatı yasak olan mallar başlıklı 3 üncü maddesine eklenen fıkra ile, 2903.76.10.00.00 und 2903.76.20.00.00 GTİP li maddeleri içeren 8424.10 GTP li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olmuştur.

Commerce Ministerium:

ARTIKEL 1 - 24/1/2014 datiert 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (Export: 2014/1)’in 3 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

„(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 und 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTP’li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.”

ARTIKEL 2 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3 - Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
24/1/2014 28892
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
historisch Graf
31/12/2015 29579

[ad_2]