[ad_1]

Anzahl der Entscheidungen: 2017/10972

Ekli “Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 12/10/2017 datiert 108856 Nr Schriften, 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16, 22 und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 und das Gesetz Nr 26/1/1995 datiert 4067 Nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr, Ministerrat 16/10/2017 Es wird vereinbart.

POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Anwendungsbereich

ARTIKEL 1- (1) diese Entscheidung, 26/1/1995 datiert 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 datiert 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 datiert 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde polietilen tereftalat (PET) ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

ARTIKEL 2- (1) 3907.61.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTIP) eşyanın ithalatında aşağıda belirtildiği şekilde 3 (drei) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

GTIP EŞYANIN TANIMI GÜMRÜK KIYMETİ (%)
1. Dönem
(8/11/2017- 7/11/2018)
2. Dönem
(8/11/2018-
7/11/2019)
3. Dönem
(8/11/2019 - 7/11/2020)
3907.61.00.00.00 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar 6,40 6,20 6,00

Ek mali yükümlülüğün tahsili

ARTIKEL 3- (1) Weitere finanzielle Verpflichtungen, Zollverwaltungen, Die Zölle werden getrennt von anderen Finanzschulden gesammelt werden und werden als Umsatz bei den Importen und den allgemeinen Haushalt erhalten aufgezeichnet.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 datiert 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Zollkontingente

ARTIKEL 4- (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (Generaldirektion für Importe) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 datiert 2010/339 nummerierte Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

andere Gesetze

ARTIKEL 5-
(1) 27/10/1999 datiert 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, aufgelaufenen, aufgeladen, gegeben zurück zu, und folgen Sie den Anweisungen und Bestimmungen über Form für den Anschluss von Sicherheiten, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, Zuwachs, Sammlung, die Rückkehr, gilt auch in dem Follow-up und eine Verbindung zu sicheren Transaktionen.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2/2/1984 datiert 2976 nummerierte Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Kraft

ARTIKEL 6- (1) diese Entscheidung 8/11/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Exekutive

ARTIKEL 7- (1) Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

ich: TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

Afganistan, Angola, Albanien, Bangladesch, Westjordanland und Gazastreifen, Benin, Bolivien, Bosna ve Hersek, Burkina Faso, Burundi, Butan, Kap Verde, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Ekvatoryal Gine, Indonesien, Eritre, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Güney Sudan, Georgia, Haiti, Kambodscha, Montenegro, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Komor, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Mazedonien, Malavi, Ägypten, Mikronezya, Mongolei, Moldawien, Moritanya, Morityus, Mozambik, Myanmar (Burma), Nauru, Nepal, Nijer, Nijerya, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Paraguay, Ruanda, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, Sudan, Svaziland, Chile, Tacikistan, Tanzanya, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunis, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Jordan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambiya

[ad_2]