Stres Çarkı İthalatları hk.

Bu itibarla, “stres çarkıolarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, Reis, çinko, titanyum, bakır, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 oder 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektiği ifade edilmektedir.

Schrift von Produktsicherheit und -kontrolle Direktion HK.

Ministerium für Wirtschaft der Generaldirektion Produktsicherheit und -kontrolle 11.07.2017 75901sayıl Schreiben mit Datum und Produktsicherheit und Kontrolle der Erzeugnisse Kontrollen gemäß den Import mit dem Communiqué durchgeführt wird, wenn nötig getestet werden, Bestimmen der Produkte, die Test gerichtet wird gemäß einer Risikoanalyse durch Tareks, Importeure und die Offenlegung von Angelegenheiten, die der Prüfer über Tareks berichtet.

Bakır ve Alüminyum Hurda ve Döküntüleri hk.

6/6/2006 datiert 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: Export 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 17 dritte und 25 inci sıralarında değişiklik yapılmış olup bakır döküntü ve hurdaları ihracı kayda bağlı ürünler kapsamından çıkarılmıştır.

Dampinge Karşı Önlemlerde Yürürlük Süresi Bitecek Ürünler hk.

2017/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında listede yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etmemesi halinde mevcut uygulama sona erecektir. Tebliğ detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.

Beton Pompası İthalatında Dampinge Karşı Önlemler hk.

2017/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 8413.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı Beton pompaları ile 8705.90.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı Beton pompalama taşıtlarının ithalatında, dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.Söz konusu ülkelerden yapılan ithalatlarda uygulanan dampinge karşı önlem tutarı CIF kıymetinin %5,10’u ile 12,27’si arasında değişmektedir. Tebliğin detaylarına linkimizden ulaşabilirsiniz.