Aussage : 7143 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin Uygulanması Hk.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Anzahl: 80572740-010.05

Thema: 7143 Gesetz Nr

17.07.2018 / 35932450

VERTEILUNG DER PLACE

Interesse: 25.06.2018 Datum und 35374855 kayıt sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Da bekannt ist,, 7143 Nein. Einige Steuern und sonstige Forderungen Umstrukturierung bestimmter Gesetze zur Änderung des Gesetzes 3 üncü maddesinin birinci fıkrası, “…Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.”,

7143 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, “18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.”,

der Artikel.

Bu doğrultuda, 18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş olup idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkukların anılan Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmasının mümkün bulunduğu hususu tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik 13.06.2018 Datum und 35119389 sayılı yazımızla talimatlandırılmıştır.

Bilgi alınmasını rica ederim.

E-Mail wird unterzeichnet
Leman ÇAKIR
Minister ein.
Daire Başkan V.

Verteilung:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Customs Brokers Association, Istanbul
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği