Aussage : 2017 / 10345 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamında 2016/9548 sayılı Karar ile İlave Gümrük vergisine tabi 6601.99 pozisyonunda yer alan şemsiyeler ve bahçe şemsiyelerinde En az Gelişmiş Ülkeler için uygulanan İlave Gümrük Vergisi oranı %10 dan %20 ye çıkarılmış olup detaylara linkimizden ulaşabilirsiniz.

Anzahl der Entscheidungen: 2017/10345

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 28/4/2017 datiert 41523 Nr Schriften, 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 Nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr, Ministerrat 29/5/2017 Es wird vereinbart.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ARTIKEL 1- 21/11/2016 datiert 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen maddenin ismi ve ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. ARTIKEL NAMEN ZUSATZ Zollsatz (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
6601.99 andere 0 0 0 20 20 20 20
*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1: EU-Mitgliedstaaten, EFTA-Mitgliedsländer, israil, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunis, Ägypten, Georgia, Albanien, Jordan, Chile, Serbien, Montenegro, Kosova, Morityus, Moldawien 2: Südkorea; 3: Malaysia; 4: Allgemeines Präferenzsystem wird aus der Gruppe der Staaten profitieren, 5: Am wenigsten entwickelten Länder, 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler, 7: Auf dem Weg zu den Entwicklungsländern, 8: andere Länder.

ARTIKEL 2- Aynı Kararın geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, ilave gümrük vergisinin tahsilinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.”

ARTIKEL 3- Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvurulması kaydıyla; 2 nci madde ile yapılan değişiklik kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

Vorläufiger Artikel 1– Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan 1 inci madde kapsamındaki eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, ilave gümrük vergisinin tahsilinde bu Karardan önceki oranlar uygulanır.

ARTIKEL 4- Bu Kararın 2 nci maddesi 8/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 5- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmi Gazetenin
historisch Graf
8/12/2016 29912