Anzahl der Entscheidungen : 2017/10051

Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 13/3/2017 datiert 27047 Nr Schriften, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, Ministerrat 13/3/2017 Es wird vereinbart.

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR

ARTIKEL 1- (1) Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile de yapılabilir.

(2) Serbest bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılır.

ARTIKEL 2- (1) Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenir ve ödenir.

(2) Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanır.

ARTIKEL 3- (1) Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

ARTIKEL 4-(1) 16/8/1985 datiert 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

ARTIKEL 5- (1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 6- (1) Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.