Aussage : Bu itibarla, “stres çarkıolarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, Reis, çinko, titanyum, bakır, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 oder 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektiği ifade edilmektedir.

T.C.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat Dairesi

Anzahl : 20117910-590

Thema : Stres Çarkı

07.07.2017 / 26316751

VERTEILUNG DER PLACE

Da bekannt ist,; oyuncakların ithalat denetimi 30.12.2017 datiert 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup Ekonomi Bakanlığından alınan 08.06.2017 tarihli ve E.63625 sayılı yazıda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yazısından bahisle;

“Malumları olduğu üzere, Interesse (ein) yazınızla stres çarkı cinsi ürünlerin Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında oyuncak olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmişti. In diesem Zusammenhang. söz konusu ürünler ilgili Yönetmelik Hükümlerine göre denetlenmeye başlanmıştır.

Allerdings, piyasaya arz edilen stres çarklarında CE işareti bulunmadığı görülmekte olup. Bu ürünlerle ilgili olarak vatandaşlardan şikayet alınmaktadır. Söz konusu ürünlere yönelik 2017/10 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (Tracks) üzerinden gerçekleştirilen başvuru sayısı az olup, bu durumun stres çarklarının gümrük idareleri tarafından kapsam dışı olarak değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

In diesem Zusammenhang, halihazırda piyasaya arz edilen stres şarkı cinsi ürünlerin Bakanlığınızca yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında değerlendirilmesi ve gümrük idarelerinin söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilmemesine yönelik bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.”

Denilmektedir.

Bu itibarla, “stres çarkı” olarak bilinen, çeşitli tasarım ve şekillerde modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, Reis, çinko, titanyum, bakır, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen ve genelde üç kollu bir yapıya sahip olan; sadece orta kısmında veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış olabilen veya tamamen rulmansız olarak üretilebilen eşyanın, çocuk ve yetişkinlerin eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 oder 9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER

Minister ein.

General Manager V.

Verteilung:

Westliches Mittelmeer-Regionaldirektion für Zoll und Handel

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Östliches Mittelmeer-Regionaldirektion für Zoll und Handel

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Eastern Schwarzmeerregion Direktion für Zoll und Handel

East Marmara Regionaldirektion für Zoll und Handel

Aegean Regionaldirektion für Zoll und Handel

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Istanbul Regionaldirektion für Zoll und Handel

Zentral Mittelmeer Regionaldirektion für Zoll und Handel

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Mittlerer Schwarzmeerregion Direktion für Zoll und Handel

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludag Regionaldirektion für Zoll und Handel

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü