[ad_1]

Aussage : Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri hakkında Karar.

Anzahl der Entscheidungen: 1841

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2020 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Dezember 2019

23/12/2019 DATED 1841 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

Liste

Her bir cihaz için bandrol karşılığı
tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon

51 Ekrana kadar (51 da)……………………………………………………………………………………………. 10 AVRO
52 Ekran-67 Ekran arası (67 da)…………………………………………………………………………………. 16 AVRO
68 Ekran-85 Ekran arası (85 da)………………………………………………………………………………….. 22 AVRO
86 Ekran-116 Ekran arası (116 da)………………………………………………………………………………. 34 AVRO
117 Ekran-148 Ekran arası (148 da)…………………………………………………………………………….. 40 AVRO
148 Ekrandan yukarısı…………………………………………………………………………………………………… 80 AVRO
• Oto Televizyonu…………………………………………………………………………………………………………… 8 AVRO

2. Radyolar

• Cep tipi radyo alıcıları…………………………………………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,
ışıldaklar ve radyolu vantilatörler…………………………………………………………………………………………. 1 AVRO
• Oto radyo alıcıları………………………………………………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Taşınabilir radyo alıcıları………………………………………………………………………………………………….. 2 AVRO

3. Videolar……………………………………………………………………………………………………………………. 18 AVRO

4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı
cihazları
…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

ein) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

• Televizyon-Radyo……………………………………………………………………………………………………….. 9 AVRO
• Televizyon -Radyo-Teyp……………………………………………………………………………………………… 13 AVRO
• Televizyon-Video……………………………………………………………………………………………………….. 19 AVRO
• Televizyon-Radyo-Video……………………………………………………………………………………………… 21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo – walkman)…………………………………………………………………….. 1 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo – pikap………………………………………………………………………………………… 3 AVRO
• Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar……………………………………………………………………………………. 3 AVRO
• Oto Radyo-Kasetçalar………………………………………………………………………………………………….. 3 AVRO
• Oto Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………… 4 AVRO
• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………… 4 AVRO
• Radyo-Kasetçalar………………………………………………………………………………………………………… 5 AVRO
• Radyo-Kompakdiskçalar………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo-Pikap………………………………………………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap……………………………………………………………………………………………… 14 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Pikap- Koımpakdiskçalar……………………………………………………………………… 18 AVRO
• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar……………………………………………………………………………… 18 AVRO

6. Diğer Cihazlar

• Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri……………………………………………………………….. 2 AVRO
• Radyo ve/veya TV ‘li navigasyon cihazları…………………………………………………………………………. 7 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri…………………………………………………………. 15 AVRO
• Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri………………………………………………………………………….. 15 AVRO
• Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları……………………………………………. 10 AVRO

7. Cep Telefonları…………………………………………………………………………………………………………… 20 AVRO

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar…………………………………………………………………………………. 10 AVRO

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan
her türlü cihazlar
……………………………………………………………………………………………………………… 18 AVRO

[ad_2]