[ad_1]

Aussage : 2017/9 Erzeugnisse, die durch Sicherheit und -kontrolle Kommuniqué Nr 8422.30.00.00.00 GTİP ile ithal edilmek istenen ürünlerin, GTİP yanında parantez içinde yer alansadece ambalajlama, paketleme ve streç makinalarıifadesinin dikkate alınarak denetime tabi tutulması gerektiği ve MGMB-UMGGB-2017/12, 2017/11 und 2017/14 sayılı Genelgeler kapsamında denetim süreci devam ederken firmaların testlerden vazgeçmesi yönündeki taleplerinde hangi hususlara dikkat edileceği hk.

T.C.

TÜRKISCHE Standards Institute

Inspektion Überwachungszentrum des Vorsitzes

08.11.2017

Anzahl : 42569461-010.06.01.00-E.434480
Thema : Interne Rundschreiben - KREIS (MGMBUMGGB-2017/15)

DEPUTY GENERALSEKRETÄR (TECHNISCHE)E

Interesse : T.C. Ministerium für Wirtschaft und AUFSICHT GENERALDIREKTION PRODUKTSICHERHEIT 02.11.2017 datiert -000-119052 Nr Artikel

KREIS (MGMB-UMGGB-2017/15)

1. KREIS (MGMB-UMGGB-2017/12), KREIS (Ngnb-Ungrgrb-2017/11) 2’nci maddesi ve GENELGE (Ngnb-Ungrgrb-2017/14) 3’üncü maddesi çerçevesinde; TAREKS başvurusundaki denetim sürecinde numune alınarak BelgeNet üzerinden laboratuvara yönlendirilen ürünler için firmaların testlerden vazgeçilmesi yönünde anılan mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde talepte bulunmaları durumunda; bu taleplerin ilgili ithalat birimince değerlendirilebilmesini teminen ilgili laboratuvara EBYS üzerinden yazı ile testlere başlanıp başlanmadığı sorulacak ve ürünlerin testlerine başlanmamış ise BelgeNet üzerinden ithalat birimince laboratuvara iletilmiş olan test talebinin laboratuvarca iptal edilerek ithalat birimine dönüş yapılması istenecektir. Laboratuvar tarafından testlerine başlanmamış olan ve test iptali işlemi gerçekleştirilen ürünlere dair, ithalat biriminin EBYS üzerinden yazmış olduğu yazıya atıf yapılarak deney sonuç formu oluşturulacak ve BelgeNete yüklenerek başvuru deney tamamlandı durumuna getirilecektir. Ürünlerin testlerine fiili olarak başlanmış olması durumunda ise; firmaların testlerden vazgeçilmesi yönündeki talepleri dikkate alınmayacak ve ithalat birimince EBYS üzerinden testlere başlanıp başlanmadığı konusunda sorulmuş olan soruya, yine EBYS üzerinden laboratuvarca cevabi yazı ile cevap verilecek ve testlere başlanmış olduğu bildirilecektir. İthalat birimince testlerin yapılması talebinde henüz bulunulmamış ancak numunelerin alınmış olması durumunda ise; numunelerin laboratuvara ulaşmadığı ve testlere başlanmadığı teyit edilmek kaydı ile firmaların testlerden vazgeçme talepleri dikkate alınacaktır.

Dementsprechend, KREIS (MGMB-UMGGB-2017/12) sayılı genelge, KREIS (Ngnb-Ungrgrb-2017/11) sayılı genelge 2’nci maddesi ve GENELGE (Ngnb-Ungrgrb- 2017/14) sayılı genelge 3’üncü maddesi kapsamında denetim süreci devam ederken firmaların testlerden vazgeçmesi yönündeki talepleri, yukarıda açıklanan yönde uygun olması durumlarında da dikkate alınacaktır.

2. Ekonomi Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında; 2017/9 Nr Produktsicherheit und Kontrolle (UGD) Tebliği kapsamında 8422.30.00.00.00 GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) ile ithal edilmek istenen ürünlerin, GTİP yanında parantez içinde yer alan “sadece ambalajlama, paketleme ve streç makinaları” ifadesi dikkate alınarak denetime tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Dementsprechend, 8422.30.00.00.00 GTİP madde adında yer alan “Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar” ifadesi yanında bahse konu 2017/9 sayılı ÜGD Tebliği’nde parantez içinde denetim yapılması hedeflenen ürünlere yönelik eklenmiş olan “sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri” ifadesine istinaden, söz konusu GTİP’ten ithal edilmek istenen şişe dolum ve şişe kapatma makinaları gibi GTİP madde adındaki açıklama kapsamına giren ancak parantez içi ifade ile denetim dışında tutulan ürünleri “Kapsam Dışı: Prüfungsergebnisse „wird abgeschlossen durch.

Ich würde darum bitten, dass die Notwendigkeit,.

E-signierten
Aykut Kirbas
Generalsekretär V.

Verteilung :
Technischer Beigeordneter Generalsekretär
Stellvertretender Generalsekretär (technisch)
Administrative Assistant Generalsekretär
Legal Counsel
Import Koordinationsdirektion in Ankara
Istanbul anatolischen Seite Export Direktion
Istanbul Europäische Seite Export Direktion
Direktion von Izmir Import
Import Direktion von Mersin
Import Direktion von Tekirdag
Adana Zertifizierungsabteilung
Antalya Direktion Zertifizierung
Bursa Zertifizierungsabteilung
Corum Zertifizierungsabteilung
Direktion Zertifizierung von Denizli
Direktion Zertifizierung von Eskisehir
Direktion Zertifizierung von Gaziantep
Kayseri Zertifizierungsabteilung
Konya Direktion Zertifizierung
Malatya Zertifizierungsabteilung
Sakarya Zertifizierungsabteilung
Direktion Zertifizierung von Samsun
Trabzon Zertifizierungsabteilung
Van Zertifizierungsabteilung
Hatay Darstellung
Igdir Darstellung

[ad_2]