[ad_1]

Aussage : 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY® nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesindekiŞirketbaşlıklı tanımı değiştirilmiştir.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

ARTIKEL 1 - 24/5/2006 datiert 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2006/4)’in 3 der erste Absatz des dritten Artikels (ich) wurde wie folgt geändert.

„(ich) Şirket: 13/1/2011 datiert 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler, 24/4/1969 datiert 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 datiert 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,“

ARTIKEL 2 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

[ad_2]