Ulusal Transit İşlemlerinde Detaylı Beyanın kaldırılıması hk.

Detaylı beyan ile yapılan transit işlemleri ( Trex ve Trım) sona eriyor .

Götürü ve toplu teminat türlerine son verilirken Trex ve Trım de kaldırıldığı için Ulusal transit işlemlerinde sadece NCTS ve kapsamlı teminat kullanılabilecek.

Produktsicherheit und Kontrolle 2017/29 hp.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle: 2017/1)’nin Ek-1’inde yer alan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler listesi yani TSE uygulamasına tabi ürünlere 8421.23.00.00.00 GTIP de yer alan İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri,8421.31.00.90.00 GTIP de yer alan diğerleri, 9613.90.00.00.11 Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) çakmaklar artık ithalatta TSE denetimine tabi olacak.

Plastik plaka, lehva ve şeritlerde gözetim uygulaması hk.

3920.51.00.00.00 GTIP’te yer alan Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre ve altında olanlar) Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre üstünde) olanlar ürün için 15 Ekimden itibaren gözetim kıymet uygulaması başlıyor.

Genelleştirilmiş tercihler sistemi ülkelerinde değişiklik hk.

20/12/1995 datiert 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (Ek-3) deki Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) de yer alan Bolivya, Kap Verde, Mongolei, Paraguay listeden çıkarılmış ve Gelişme Yolundaki Ülkeler listesine eklenmiştir.

Zeytinyağı ve prina yağı tebliği (2017/26) hp.

Zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, Verarbeitung, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerinin belirlemesi hk.

Valizler, bavullar ve çantalarda uygulanan gözetimin sona erdiği hk.

Aussage : 4202.GTIP pozisyonlarında yer alan Tabii deri ve köseleden olanlar Sandıklar, bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları,sırt çantaları el çantaları, erzak çantaları,portföyler, para keseleri, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları, pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar için gözetim uygulaması 30 Eylül’de kalkıyor.

Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 10/1/2007 datiert 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2007/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

ARTIKEL 2 - dieses Communiqué 30/9/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 3 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.