[ad_1]

Aussage : Yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) Es wurde identifiziert als.

Finanzministerium (Finanzverwaltung)‚Aus:

Da bekannt ist,, 213 Besteuern Verfahrensrecht der Vervielfältigung 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) Es wurde identifiziert als.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

hiermit angekündigt.

[ad_2]