1 Juli 2017 datiert und 30111 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra Nein: 481)