[ad_1]

Aussage : 1206.00.91.00.19 und 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30.6.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 0 (sıfır) gümrük vergisi ile 100.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.

Anzahl der Entscheidungen: 1021

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına: 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 474 Gesetz Nr 2 th, 3283 Gesetz Nr 2 th, 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2976 Es wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes entschieden Nr.

2 Mai 2019

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Zollkontingente

ARTIKEL 1- (1) 14/4/2010 datiert 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. Artikelname Höhe der Zollkontingente (Ton) Zollsatz anzulegenden (%) Zollkontingentszeitraum Ende
1206.00.91.00.19 andere 100.000 0 30/6/2019
1206.00.99.00.19 andere

(2) Bu Karar ile açılan tarife kontenjanı, 25/12/2018 datiert 497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara, söz konusu ithal lisanslarının bu Kararın yayımı tarihindeki (einschließlich diesem Datum) kullanım oranları dikkate alınarak tahsis edilir.

Zoll

ARTIKEL 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, Bei den Einfuhren, die außerhalb ihrer Einfuhrregelung gemacht werden für diese Stoffe im Rahmen der Entscheidung des Zolls identifiziert angewandt.

Die Einfuhrlizenzen

ARTIKEL 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (Generaldirektion für Importe) Einfuhrlizenz erteilt wird.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, Es muss innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhrlizenzen registriert.

(3) Die Einfuhrlizenzen an Dritte weitergegeben.

Benachrichtigung

ARTIKEL 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

andere Gesetze

ARTIKEL 5-
(1) Die Entscheidung, sie zu nehmen die Sache an diesem Ort, Einfuhrregelung Dekret und andere damit zusammenhängende Regelungen gelten.

Kraft

ARTIKEL 6-
(1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 7- (1) Diese Entscheidung wird durch Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]