[ad_1]

Anzahl der Entscheidungen : 2017/10585

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 10/7/2017 datiert 75409 Nr Schriften, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 25/10/1984 datiert 3065 Gesetz Nr 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 datiert 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 datiert 5510 sayılı Kanunun ek 2 th, 3/6/2011 datiert 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 th 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 datiert 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Ministerrat 17/7/2017 Es wird vereinbart.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ARTIKEL 1-15/6/2012 datiert 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

ARTIKEL 2- Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055

[ad_2]