[ad_1]

Aussage : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2 B İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları başlıklı ekinin 11 nolu dipnotu değiştirildi. (Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. aber, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.)

Anzahl der Entscheidungen : 2018/11297

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 12/1/2018 datiert 1142 Nr Schriften, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 25/10/1984 datiert 3065 Gesetz Nr 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 datiert 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 datiert 5510 sayılı Kanunun ek 2 th, 3/6/2011 datiert 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 th 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 datiert 5520 sayılı Kanunun 32/A. maddesine göre, Ministerrat 17/1 /2018 Es wird vereinbart.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ARTIKEL 1- 15/6/2012 datiert 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 11 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. aber, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.”

ARTIKEL 2- Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 3- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

Minister im Amtsblatt der Verordnung veröffentlicht
historisch Graf
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
historisch Graf
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055
17/8/2017 30157
30/12/2017 30286

[ad_2]