Aussage : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-2A sayılı ve Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri başlıklı tablosunda ve Ek-2B sayılı ve İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları başlıklı tablosunda değişiklik yapılmıştır.

Anzahl der Entscheidungen : 2018/11816

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 11/5/2018 datiert 48778 Nr Schriften, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 25/10/1984 datiert 3065 Gesetz Nr 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 datiert 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 datiert 5510 sayılı Kanunun ek 2 th, 3/6/2011 datiert 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 th 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 datiert 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Ministerrat 14/5/2018 Es wird vereinbart.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ARTIKEL 1- 15/6/2012 datiert 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu “361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18” ve “Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler” başlığı altındaki açıklama “Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı tablonun 40 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

ARTIKEL 2- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “39” sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere “39” sektör numarası eklenmiş, “40” sektör numarası bulunan illerden “40” sektör numarası çıkarılmıştır.

ARTIKEL 3- Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 4- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

Minister im Amtsblatt der Verordnung veröffentlicht
historisch Graf
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan DüzenlemelerinYayımlandığı Resmî Gazetelerin
historisch Graf
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055
17/8/2017 30157
30/12/2017 30286 (3.wiederholt)
20/1/2018 30307
22/2/2018 30340
28/4/2018 30405