[ad_1]

392-1-X

Allgemeine Kommuniqué über Steuerverfahrensgesetz (Sıra Nein: 483)‚Zur Änderung des Kommuniqués in HK. (Sıra Nein: 489)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti ile ilgili 483 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

391-5-X

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün 98/05 sayılı Genelgesi hk.

Serbest bölgelere mal giriş ve çıkışı ile bölge içi mal satışlarında uygulanacak esaslar hakkında Genelge

391-4-X

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün 2015/1 sayılı Genelgesi hk. (Kıymetli Eşya Lojistiği Ve Borsa Kasa Hizmetine İlişkin)

Serbest bölgelerde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamındaki her türlü efektif ve Türk Parası, kıymetli maden ve kıymetli taşlara yönelik bazı lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar

391-3-X

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar hk. - 2017/10929

1803 gtip lu kakao hamuru, 1804 ggtip lu kakao yağı ve 1805 gtip lu kakao tozunun Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli olarak A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

391-2-X

Einige der Produkte HK Entscheidung über die zusätzliche finanzielle Verpflichtungen in der Import-Sammlung. - 2017/10926

Entscheidung zusätzliche Tabelle enthält die Kapitel und die GTP-Linie gegen die Waren angegeben in den Herkunftsländern liegt, die in Gegenwart von ATR Verkehrsbescheinigung als Ausgleichssteuer eingeführt wird, Es wird eine zusätzliche finanzielle Verpflichtungen verrechnet.

[ad_2]