2016 Customs Brokerage winner of the qualifying year and Oral Exam candidates; Gümrükler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Derneğimize muhatap yazılarında belirtilen evrakları Derneğimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu yazılar için CLICK HERE