Dear Members,

Directorate General of Customs from the 2017 "Year of Customs Brokerage and Examination of Assistant Customs Consultant on" 25.05.2017 It has enclosed a letter dated.

article, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 07.10.2017 in history Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak
adayların 03.07.2017 – 21.07.2017 dates arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerektiği bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları” konulu yazısı için CLICK HERE

Sınav Başvuru Formu

Customs Brokers Association, Istanbul

Board of Directors