Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/15 Circular No. “Vekaletnamelerde İmza Sirküleri ve Beyannameleri