T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi tarafından yayımlanan 2017/6 Circular No. “Single Window System – Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi – E- Application”