[ad_1]

2832.30.00.20.00 ammonium thiosulfate 2832.30.00.90.00 Other thiosulphinates 3002.90.50.90.00 microbial fertilizer İthalat Tebliği (Imports: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) FROM OZONE LAYER TO IMPORT OF SUBSTANCES İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/14) Matter 29-33 A-7, EK-8/A, EK-8/B, EK-8/C, EK-8/Ç, EK-8/D İthali yasak eşya İthali yasak eşya MATTER 31 – (1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren, I- MATTER 3 – (1) Ek-1’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren, Ek-2’de 8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan eşyadan herhangi biri ile çalışan, Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen herhangi biri ile çalışan, Ek-3’te G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, yasaktır. Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek- ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek- 1’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-6’da yer alan taahhütname 8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük gümrük beyannamesinin tescili esnasında ithalatçı tarafından elektronik beyannamesine eklenir. Ek-7’de belirtilen eşyadan 2903.71.00.00.00 olarak eklenir. But, Ek-1’de yer alan 2903.76.10.00.00 and G.T.İ.P.’li klorodiflorometan isimli eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar 2903.76.20.00.00 G.T.İ.P’li kimyasalları içeren Ek-2’de yer alan 8424.10 içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar G.T.P.’li eşyanın ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. excluding, 7/4/2018 tarihi itibariyle yasaktır. (2)Ek-1’debelirtileneşyadan2903.71.00.00.00G.T.İ.P’li klorodiflorometan isimli eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, excluding imports for laboratory use yasaktır. İthalat Tebliği (Imports: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/1) MAadde 26:Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlarda Sergilenecek İçerik olarak değişiklik yapılmadı. Goods İthalat Tebliği (Imports: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/2) Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthali ithali belli kurumlarca yapılabilecek eşya İthalat işlemleri

[ad_2]