[ad_1]

Explanation : 392020210019 Located under the HS for other items from Plastik' for imports from Iran 02/07/2017 the 01/07/2020 Varying amounts of quota has been opened up to date. Kota dağıtımı ilk gelen ilk alır şeklinde yapılacaktır ve bir ithal lisansında verilecek miktar bir seferde 25000 kilogramı aşamayacak şekilde dağıtılacaktır.

The Ministry of Economy:

Scope

MATTER 1 – (1) this Communiqué; 1/7/2017 dated 30111 Communiqué on the Safeguards Import published in the Official Gazette (Communiqué No.: 2017/8) Within the framework of 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Application procedures and principles

MATTER 2 – (1) This Communiqué 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için EK-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK-2’de yer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Ministry) iletilmesi gerekmektedir.

(2) This is the accuracy of the declaration made under the Communiqué and to review related to the imported goods or the Ministry is authorized to make. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda, Bakanlık ek bilgi ve belge isteyebilir ve söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.

Kota miktarı

MATTER 3 – (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

G.T.İ.P. Description Amount of quota (Your)
1. Period 2. Period 3. Period
2/7/2017 – 1/7/2018 2/7/2018 – 1/7/2019 2/7/2019 – 1/7/2020
3920.20.21.00.19 Others 1.293 1.331 1.371

Kotanın dağıtılması

MATTER 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kilogramı aşamaz.
İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MATTER 5 – (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kota tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına İthal Lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir. In this case, the electronic environment of Customs and Trade Ministry (Single Window System) will give 23 digit number in the document forwarded to the email address of the applicant in the form specified by the electronic document filing date and also written notice to the applicant in question is not done. the right of the applicant in the application form and a valid e-mail address of the Ministry held responsible for any problems that may arise is not notified.

(3) It will be given by the Single Window System for Import Licenses held on electronic media 23 Declaration by the date required documents with document-digit number 44 In the box numbered "Certificate Reference Number" and "Document Date" is declared in the area.

(4) Import Licenses can also be arranged physically if necessary.

(5) Kota dağıtımına konu eşya ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. Import License issued in the case of physical, The validity period is necessary to return to the ministry after the expiry.

(6) Import License is not transferable.

Force

MATTER 6 – (1) this Communiqué 2/7/2017 date of entry into force of the publication date to be valid.

Executive

MATTER 7 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

ATTACHMENTS

  • Annex 1 IMPORT LICENSE APPLICATION FORM
  • Annex 2 DOCUMENTS ATTACHED TO IMPORT LICENSE APPLICATION FORM

I-1

IMPORT LICENSE APPLICATION FORM
History: …./…/….
T.C.
The MINISTRY OF ECONOMY
(General Directorate of Imports)
2180 Cad. No: 63 06520 ANKARA Söğütözü

Petition and Warrant

We want to perform in relation to the goods specified below Import Import Quota and Tariff Allotment Concerning the Administration 2017/3 In the framework of the Communiqué issued on behalf of our company we request that import license. Business information contained in this application is correct that, Imports our company can be verified on-site by the authorities of the Directorate General, We are committed to accept and transfer the Import License.

Information and hereby required.

IMPORTER INFORMATION
Name / Title:
address:
Tel: Fax: E-mail:
Tax Administration: Tax number:
Registered Trade / Chamber of Industry and registration number of:
Consult the release of the original or notarized copy of the document entry number and date of signature circular:
INFORMATION ON THE DECLARATION (IF DIFFERENT FROM THE IMPORTER)
Name / Title:
address:
Tel: Fax: E-mail:
Payment department number: T.C. identification number:
Registered Trade / Chamber of Industry and registration number of:
The application is given the power of attorney or notarized copy of the original document entry number and date:
IMPORTED GOODS OF THE INFORMATION
gTip (12 Male):
Description:
Country of origin: Country of dispatch:
amount Kg (Net): Kg (Gross):
value Total Value (CIF):
FOB: Freight:
Insurance: Other foreign expenses:
intended for import History:
customs:
SUPPLIER FOR EXPORTERS IN THE COUNTRY INFORMATION
Name / Title: Country:
address: Web site:
Tel: Fax: E-mail:

I-2

DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO IMPORT LICENSE APPLICATION FORM

1- The original copy of the Declaration of the owner or authorized signatures notarized copy of the proxy statement importer owner if different from the original or notarized copies. (In addition, one copy of these documents) Originals of documents shall be referred to in the original application. After finalizing the relevant applicant will be returned. A copy of the aforementioned documents only as long as the change signers are given in subsequent applications. The first application which documents the history and document entry number is specified in the Application Form.

2- of the goods to be imported or commercial invoice duplicate copy of the pro forma invoice. having different unit prices in proforma invoice or commercial products are shown as separate items. product describing clear definition of each invoice items, unit FOB price, volume and weight on the basis of statistical units (gross and net kilograms) shown separately. insurance and freight charges on invoices issued pursuant to delivery CIF also indicated.

3- The physical arranged for subsequent applications, The original of the previously received Import License.

[ad_2]